Przejdź do treści

dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP – nieobecny

Zajęcia z podstawy integracji europejskiej oraz z ekonomii w dniu 6 grudnia br. z dr hab.  Wociechem Piontek nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie wyznaczony w późniejszym czasie.

Aktualności