Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy na wtorkowe zebranie Instytutu Geografii

Serdecznie zapraszamy na wtorkowe zebranie Instytutu Geografii

Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe zebranie Instytutu Geografii,

na którym dr Robert Faracik
(Katedra Turystyki i Badań Regionalnych)

wygłosi referat pt.:

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne w obrębie placów rynkowych w historycznych zespołach urbanistycznych Europy Środkowej w kontekście rozwoju funkcji turystycznej.

Referat jest też okazją do przedstawienia wyników prac prowadzonych w ramach badań statutowych w Instytucie Geografii UP.

28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:15 w s. 532 (Instytut Geografii).

Aktualności