Przejdź do treści

Wtorkowe zebranie naukowe IG

Wtorkowe zebranie naukowe IG

Serdecznie zapraszamy na
wtorkowe zebranie naukowe Instytutu Geografii,

na którym dr Dorota Chmielowska (Katedra Geografii Fizycznej)

zaprezentuje wyniki swoich prac w dwóch tematach badawczych:

  1. Skuteczność automatycznej mikroskopowej analizy obrazu ziaren piasku do rozpoznawania ich kształtu i środowisk sedymentacyjnych.
  2. Minerały ciężkie w osadach lessopodobnych Kotliny Orawskiej”

 

Referaty są okazją do przedstawienia badań prowadzonych w ramach badań statutowych w Instytucie Geografii UP.

25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 532 (Instytut Geografii).

Prosimy o niezawodny udział wszystkich Pracowników Instytutu,
zapraszamy również wszystkich zainteresowanych,w tym również gości z zewnątrz.

Aktualności