Przejdź do treści

Informacja o zajęciach w formie zdalnej

Szanowni Państwo Studenci,

Uprzejmie informuję, że zajęcia w salach i terenowe są odwołane, ale nie oznacza to przerwy w nauce, tylko przejście na formę zdalną (on-line) kształcenia za pomocą technologii informatycznych. W najbliższych dniach (najpóźniej do wtorku 17.03 włącznie) zostaną Państwu przekazane przez każdego z prowadzących szczegółowe informacje o formie zajęć z danego kursu. Forma zdalna obejmie prawie wszystkie kursy objęte programem studiów, tak aby Państwo jak najmniej tracili. Większość aktywności będzie się odbywała w godzinach zajęć wynikających z normalnego harmonogramu, tylko nie w salach, ale za pomocą technik kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość będzie się odbywało m.in. w następujących formach:

  • praca w ramach kursów e-learningowych (wykłady, ćwiczenia) na platformie Moodle,
  • wykłady prowadzone zdalnie (on-line) w czasie rzeczywistym w godzinach zajęć, z użyciem odpowiedniego narzędzia – aplikacja Microsoft Teams lub inna aplikacja/odpowiednia wtyczka do Moodle,
  • prowadzenie ćwiczeń w formie zdalnej poprzez narzędzie inne niż Moodle (Microsoft Teams),

To są podstawowe, rekomendowane formy zajęć. Inne możliwe formy – w przypadku seminariów dyplomowych oraz pracowni – to konsultacje indywidualne (on-line lub poprzez e-mail) w godzinach zajęć oraz:

  • przekazanie przez wykładowcę pełnej prezentacji z wykładu z pełnym komentarzem do niego, do samodzielnego zapoznania się, a następnie sprawdzenie efektów uczenia się,
  • prowadzenie ćwiczeń w formie przekazywanych poleceń i dokumentacji do realizacji zadań oraz sprawdzanie ich najpóźniej w czasie następnych zajęć (czyli za tydzień lub dwa, zgodnie z harmonogramem).

W przypadku zajęć, co do których nie będzie możliwe zastosowanie (z powodów technicznych lub organizacyjnych) powyższych form, zapadnie decyzja o ich przeniesieniu na okres późniejszy. Będą to jednak wyjątkowe, pojedyncze przypadki.

Zajęcia z okresu od dzisiaj do czasu przekazania informacji przez prowadzących zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Konsultacje będą się odbywać zdalnie, za pomocą aplikacji Microsoft Teams (głosowo lub tekstowo – czat) lub jeśli to nie jest możliwe – poprzez e-mail, w godzinach normalnych dyżurów. W tym czasie mogą Państwo oczekiwać na obecność i aktywność danego pracownika i odpowiedź na zapytania w formie elektronicznej.

Przy takiej organizacji zajęć, jeśli będą Państwo w pełni aktywni, nie widzę zagrożenia realizacji sesji (egzaminów, zaliczeń) w przewidzianym terminie i konieczności wydłużania okresu zajęć czy egzaminów na lipiec. Sytuacja jednak rozwija się dynamicznie i może zmienić.

Proszę o unikanie skupisk ludzkich i nie organizowanie imprez studenckich w tym czasie, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa i nie narażać siebie i innych bez potrzeby.

Jak tylko Państwo dostaniecie dostęp to proszę o rozpoznanie aplikacji Microsoft Teams. Jestem już na niej dostępny i można w godzinach dyżurów ze mną skontaktować, a także napisać wiadomość poprzez czat.

Pozdrawiam serdecznie,

Tomasz Rachwał

 

Aktualności