Przejdź do treści

Harmonogram wykładów

Harmonogram wykładów

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

Zdając sobie sprawę z trudności wynikających z konieczności kształcenia zdalnego uruchamiamy cykl wirtualnych wykładów otwartych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dla uczniów.
Wykłady mają na celu z jednej strony zainteresować uczniów ciekawymi i aktualnymi problemami geograficznymi, pokazać piękno Polski i świata, a z drugiej być pomocne maturzystom w przygotowaniu się do matury z geografii.

Wśród prowadzących będą pracownicy Instytutu Geografii, m.in.: dr  Piotr Dolnicki, dr Rafał Kroczak, dr Franciszek Mróz; dr Tomasz Padlo, dr Łukasz Qurini-Popławski, dr Tomasz Rachwał, dr Agnieszka Świętek, prof. Michał Żemła. 

Do wykładu można dołączyć klikając na link lub skopiować link (np. klikając na prawy przycisk myszy i „kopiuj adres linku”) do przeglądarki i uruchomić MS Teams oraz dołączyć do spotkania po podaniu swojego imienia (nicka). W przypadku zainstalowanego MS Teams i trudności w dołączeniu, należy otworzyć okno „incognito” w przeglądarce.
Uwaga: ze względu na warunki licencyjne oprogramowania w wykładzie może uczestniczyć maksymalnie 250 osób (wg kolejności dołączania do spotkania).

Informujemy, że istnieje możliwość realizacji wykładów dla konkretnych szkół po wcześniejszym uzgodnieniu z wicedyrektor IG dr Wiolettą Kilar.

 

Harmonogram wykładów:


13.05.2020, godz. 12.05

Dr Franciszek Mróz:  Camino de Santiago – najpiękniejsza droga świata

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzM2ZjNDMtNjdjZC00YzU0LWE2MTUtOTg1YTIwYzdmY2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d2067c94-8767-4673-b956-e57987714e3c%22%7d


15.05.2020 godz. 14.00

Dr Tomasz Padło: Kryzys uchodźczy w Europie – przyczyny i skutki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJhM2MxMWEtMGM2MC00NGE0LWIwMGUtMjdlNTE3N2E0MWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d2067c94-8767-4673-b956-e57987714e3c%22%7d


19.05.2020, godz. 11.15

Dr Tomasz Rachwał: Współczesne przemiany strukturalne przemysłu Polski
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZjMWQ5MzgtMzJkYS00ZWUyLTkzZDgtMWQ4YjIxMWZlOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d2067c94-8767-4673-b956-e57987714e3c%22%7d


21.05.2020, godz. 11.00

Dr Tomasz Padło: Czy grozi nam głód?

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_N2FhNWJlZGItYzcwZi00YmU2LWJhOTMtMWQ1NzFjODMwZDA2%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226e9525c1-1692-4f23-a74f-b9554ff81229%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d4601b79-081b-4fa1-8090-d0d4edb944d3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


22.05.2020, godz. 11.00
Dr Tomasz Padło: Kryzys uchodźczy w Europie – przyczyny i skutki

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_M2Y0M2NkM2UtYjllNy00ZDM1LWEzNjctNGZjZTgzNjQxZGIy%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226e9525c1-1692-4f23-a74f-b9554ff81229%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d589f2f5-67ed-4eea-a32d-4f9da782553f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


22.05.2020, godz. 14.00

Dr Franciszek Mróz: Camino de Santiago – najpiękniejsza droga świata

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFmODNmZjgtNTQyYy00NmUwLWEyYWItZjMzMmIzZjllODU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d


28.05.2020, godz. 11.00

Dr Agnieszka Świętek: Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne Polski

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUyMDk2MGMtNzI5NS00ZjcyLWI3NjYtNTNmOGVlYTUwMWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22761e4be5-3a67-4a8f-a40a-d5fbacd78486%22%7d


03.06.2020, godz. 11.50

Dr Rafał Kroczak: Źródła informacji geograficznej

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OWQ5NWZlMDktZjRhYy00MzBlLTgyMTYtMzEwOWJlMjUwZTJl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a4a4206d-4732-4124-b278-e33299b2cbc0%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=057dc80e-c624-4629-96eb-2b19fdea27ec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Planowany czas wykładów z dyskusją: 60 minut.

Instrukcja dołączenia:
wystarczy skopiować link do przeglądarki i uruchomić MS Teams oraz dołączyć do spotkania po podaniu swojego imienia (nicka). W przypadku zainstalowanego MS Teams i trudności w dołączeniu, należy otworzyć okno „incognito” w przeglądarce.

Aktualności