Przejdź do treści

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów
21.05.2020 godz. 11.00                                                                                 

Zapraszamy do udziału w wirtualnym wykładzie otwartym

pt. Czy grozi nam głód? 

który wygłosi dr Tomasz Padło
(Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_N2FhNWJlZGItYzcwZi00YmU2LWJhOTMtMWQ1NzFjODMwZDA2%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226e9525c1-1692-4f23-a74f-b9554ff81229%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d4601b79-081b-4fa1-8090-d0d4edb944d3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Aktualności