Przejdź do treści

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów
22.05.2020 godz. 11.00                                                                                 

Zapraszamy do udziału w wirtualnym wykładzie otwartym

pt. Kryzys uchodźczy w Europie – przyczyny i skutki 

który wygłosi dr Tomasz Padło
(Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_M2Y0M2NkM2UtYjllNy00ZDM1LWEzNjctNGZjZTgzNjQxZGIy%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226e9525c1-1692-4f23-a74f-b9554ff81229%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d589f2f5-67ed-4eea-a32d-4f9da782553f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Aktualności