Przejdź do treści

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów
03.06.2020 godz. 11.50                                                                                 

Zapraszamy do udziału w wirtualnym wykładzie otwartym

pt. Źródła informacji geograficznej  

który wygłosi dr Rafał Kroczak
(Katedra Geografii Fizycznej)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OWQ5NWZlMDktZjRhYy00MzBlLTgyMTYtMzEwOWJlMjUwZTJl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a4a4206d-4732-4124-b278-e33299b2cbc0%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=057dc80e-c624-4629-96eb-2b19fdea27ec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Aktualności