Przejdź do treści

Nowy program studiów geograficznych 2 stopnia

Nowy program studiów geograficznych 2 stopnia

Informujemy, że na wczorajszym posiedzeniu Rady Instytutu zostały przyjęte nowe programy i plany studiów na wszystkich kierunkach. Są one odpowiedzią na wyniki analiz efektów stosowania dotychczasowych programów oraz  badań opinii studentów, absolwentów i interesariuszy zewnętrznych. W związku z niedawną przebudową programów studiów zmiany nie są duże, z wyjątkiem studiów geograficznych 2 stopnia. W tym wypadku został opracowany nowy program studiów magisterskich #NowaGeografiaMagisterska z nowymi 3 specjalnościami. W miejsce wielu dotychczasowych specjalności powstały dwie nowe odpowiadające nowym dyscyplinom geograficznym oraz jedna nauczycielska (w 3 wariantach).

W nowym programie studiów geograficznych kładziemy nacisk na bardziej specjalistyczne przygotowanie do pracy (etatowej lub we własnej firmie) związanej z rozwiązywaniem problemów środowiskowych, społeczno-gospodarczych oraz gospodarowaniem przestrzenią a w przypadku specjalności nauczycielskiej – do dobrego przygotowania do nauczania zgodnie z nową podstawą programową (geografii, podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie). W nowym programie jest mniej zajęć ogólnych, a więcej specjalistycznych, z wieloma autorskimi kursami do wyboru. Oznacza to więcej czasu na samodzielne studiowanie i pracę badawczą. Wprowadzono też m.in. dodatkowe zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego oraz technologii geoinformacyjnych. Specjalność nauczycielska została opracowana zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia nauczycieli oraz nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Zapraszamy na studia z nowymi programami! Więcej szczegółowych informacji wkrótce.

Aktualności