Przejdź do treści

Zapraszamy na studia niestacjonarne i podyplomowe – kształcimy zdalnie*!

Zapraszamy na studia niestacjonarne i podyplomowe - kształcimy zdalnie*!

Uprzejmie informujemy kandydatów na studia niestacjonarne na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), a także studia podyplomowe, że dla dobra studentów i słuchaczy wykłady będą odbywały się w formie zdalnej za pomocą MS Teams w czasie rzeczywistym w interakcji z prowadzącym. W zależności od kierunku i rocznika stanowią one 20-40% zajęć. Postaramy się tak ułożyć harmonogram, żeby zajęcia zdalne były głównie w niedziele i piątki (jeśli ten dzień będzie konieczny), aby ograniczyć konieczność dojazdów na studia. Oznacza to, że w ramach większości zjazdów przyjazdy będą koniecznie tylko w soboty na zajęcia ćwiczeniowe, które nie można prowadzić zdalnie ze względu na jakość kształcenia.
Więcej informacji o rekrutacji: https://ig.up.krakow.pl/rekrutacja/

Aktualności