Przejdź do treści

Walne zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Romea Strata

Walne zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Romea Strata

Przedstawiciele Instytutu Geografii – dr Franciszek Mróz i mgr Monika Noviello reprezentowali Uniwersytet Pedagogiczny – jednego z założycieli Europejskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Romea Strata – w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Romea Strata przedstawili projekt przebiegu szlaku pielgrzymkowo-kulturalnego Romea Strata na terytorium Polski.

Działania Stowarzyszenia mają charakter współpracy międzynarodowej (Włoch, Austria, Słowenia,Rep. Czeska, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia),  a projekt ma na celu m.in. włączenie terytorium Polski do sieci szlaku Romea Strata.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu merytorycznemu dr. Franciszka Mroza i wsparciu mgr Moniki Noviello, Uniwersytet Pedagogiczny został wybrany jako jednostka reprezentującą Polski Komitet Naukowy. 

Aktualności