Przejdź do treści

Camino de Santiago – droga spotkania, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Camino de Santiago – droga spotkania, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na

XII Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną:

„CAMINO DE SANTIAGO – DROGA SPOTKANIA”,

 która odbędzie się w dniach 10-11 września 2021 roku.

 

MIEJSCA OBRAD:

 • Aula im. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2
 • Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

 

Konferencja uzyskała rekomendację Komisji Rady Konsultacyjnej Nauki w inicjatywie Urzędu Miasta Krakowa pn.: 

„Krakowie Konferencje Naukowe” 

https://business.krakow.pl/ 

https://www.facebook.com/BiznesiNaukawKrakowie 

 

PARTNERZY:

FUNDACJA „PRO FUTURO THEOLOGIAE”

Parlament Jakubowy

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

Bractwo św. Jakuba w Toruniu

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja będzie jak zawsze szeroką refleksją naukową nad problematyką duchowości pielgrzymiej, kultu św. Jakuba Apostoła i jego przejawów. W tym roku szczególnie proponujemy jako punkt odniesienia dla rozważań odkrywanie fenomenu Camino przez pryzmat idei spotkania osób, kultur, tradycji i duchowości. Z pewnością to także spotkania z własną słabością, wiarą i Bogiem. Te spotkania często pielgrzymi pamiętają najczęściej. Ale obok „spotkań na” Camino jest też doświadczenie „spotkania z” tradycją chrześcijańską, do którego prowadzi ten Szlak.

Jednym z celów Konferencji jest również wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

Podczas tegorocznej konferencji zaplanowane są także obrady Parlamentu Jakubowego (piątek, 10 września) – sesja poświęcona szansom i bilansowi tego, co udało się zrealizować w Polsce, w kościołach stacyjnych, w trakcie trwającego Roku Świętego Compostelańskiego.

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

 • Francisco Javier Sanabria Valderrama – Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
 • Biskup Krzysztof Zadarko – Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. dr hab. Enrique Alarcon – Universidad de Navarra w Pampelunie
 • ks. prof. John Berry – University of Malta
 • prof. Jose Chillon – Universidad de Valladolid
 • prof. Sasa Horvat – University of Rijeka, Chorwacja
 • dr hab. Alfred Krogmann – Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze, Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • dr hab. Wojciech Mruk – Instytut Historii UJ
 • prof. dr hab. Enrique Martinez – Universitat Abat Oliba CEU w Barcelonie
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Norbert Widok – Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • prof. Jesus Tanco Lerga Universidad de Navarra

  

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
 • dr Wioletta Kilar Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Franciszek Mróz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
 • dr Łukasz Mróz Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy; Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
 • dr Kamila Ziółkowska-Weiss – Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Piotr Cybul Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Jerzy Kalinowski – Bractwo św. Jakuba w Toruniu; Parlament Jakubowy
 • mgr Katarzyna Mróz – Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • Szczepan Pustuła – Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 10 września 2021 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2; Aula im. Wincentego Danka

 13:30–14:00 – rejestracja uczestników konferencji

14:00–14:30 – otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości 

14:30–15:30 – sesja referatowa I

  • ks. dr Dariusz Doburzyński: Dawniejsze i współczesne formy podtrzymywania więzi między pielgrzymami po zakończeniu pątniczego wędrowania
  • dr Piotr Orłowski: Historia jubileuszy compostelańskich i ich znaczenie
  • dr Franciszek Mróz, dr Łukasz Mróz: Kościoły stacyjne Świętego Roku Compostelańskiego w Polsce
  • dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski: Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Toruniu ośrodkiem kultu i promocji  świętego patrona

15:30–15:45 – przerwa na kawę

 15:45-16:45 – panel dyskusyjny: Święty Rok Compostelański w Polsce (uczestnikami panelu będą duszpasterze Kościołów Stacyjnych Świętego Roku Compostelańskiego w Polsce)

 16:45–18:00 – sesja referatowa II

  • ks. Łukasz Skarżyński: Wyzwania duszpasterskie podejmowane na Camino w Europie – realizacja i propozycje
  • dr Agnieszka Brzezińska: Przyjmowanie pielgrzymów na Camino: doświadczenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na Camino Polaco
  • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak: Średniowieczna „dieta” na Camino de Santiago: przyczynek do zrozumienia dawnej troski o pielgrzymów
  • dr Marcin Lisak OP: Klasztorna winnica w Sandomierzu na Drodze św. Jakuba – perspektywa socjologiczna
  • Dyskusja – Troska o pielgrzymów na polskich odcinkach Drogi św. Jakuba

18:00–18:15 – przerwa na kawę

18:15-20:00 – spotkanie robocze Parlamentu Jakubowego

20:30 – kolacja w restauracji Sheep & Dragon Cafe (ul. Straszewskiego 2) oraz dalszy ciąg obrad Parlamentu Jakubowego

 

Sobota, 11 września 2021 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

8:00  – Msza św. w kaplicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

9:00–10:30 – sesja referatowa III

  • ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek: Camino – spotkanie z męczennikami. Znaczenie dla dzisiejszego Kościoła
  • dr hab. Wojciech Mruk: Małgorzata z Beverley – niezwykła kobieta i nadzwyczajna pątniczka
  • dr Dariusz Lipiński: Od Aymerica Picauda po współczesność – Landy Gaskońskie jako miejsce spotkań na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela
  • mgr Szymon Wilk: Staropolskie godzinki ku czci św. Jakuba Starszego w druku „Obóz uszykowany woysk niebieskich…” z 1769 roku
  • mgr Grzegorz Pisarczyk: Historia i legendy o przeniesieniu ciała świętego Jakuba z Jerozolimy na Półwysep Iberyjski

10:30–11:00 – przerwa na kawę

11:00–12:30 – sesja referatowa IV

  • ks. prof. dr hab. Norbert Widok: Caminowe spotkania na Drogach Jakubowych w diecezji opolskiej
  • dr Paweł Beyga: Kościoły stacyjne – liturgia jako teologiczny przewodnik Camino
  • mgr Adrianna Simoncelli: Camino de Santiago jako droga spotkania z innym w świetle filozofii Martina Bubera i Emmanuela Levinasa
  • mgr Berenika Seryczyńska: Czy Camino jest sprawiedliwe? Wskazówki z badania pielgrzymów
  • mgr Michał Kłosowski: Walka duchowa jako integralna część pielgrzymowania do Santiago de Compostela

12:30–13:00 – przerwa na kawę

13:00–14:00 – sesja referatowa V

  • ks. dr Adam Jeszka: Zapomniany Apostoł. Malowidła ścienne w kaplicy św. Jakuba Apostoła w bazylice mariackiej w Gdańsku
  • mgr Anna Magiera: Czy w Krakowie stał kiedyś kościół pw. św. Jakuba Apostoła Starszego?
  • dr Waldemar Hass: O dziejach i znaczeniu relikwii Głowy św. Jakuba Starszego Apostoła

14:00–14:30 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

14.30–15:30 – obiad

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Program konferecji (pdf)

Plakat konferencji

 

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Zatem będzie możliwość uczestnictwa w konferencji on-line.

Link do transmisji on-line – obrady w piątek 10 września 2021 r.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA1OGNjMDktZmViMS00NjQwLTg1YjMtMWJmMTJlZjExODZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d

 

Link do transmisji on-line – obrady w sobotę 11 września 2021 r.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhhMjRmZmItNTk4MS00OTRkLWEzOTEtMjc1MTZhYTIyZjQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału w konferencji i przesłanie jej na  adres: konferencja@swjakub.pl do dnia 1 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny i Naukowy Konferencji

KONTAKT

Sekretariat konferencji:

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych
Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, p. 526

Tel. +48 664 329 302

E-mail: konferencja@swjakub.pl

  

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: e-mail: konferencja@swjakub.pl

 Do Państwa dyspozycji jest także telefon współorganizatora konferencji: dr Franciszek Mróz (Komitet Organizacyjny Konferencji) – tel. kom. 664 329 302

Kraków – ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo – kulturową – jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych 
i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów. 

Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony 
z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem 
do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata. 

Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym 
z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na  innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty 

Krakow – due to its demographic, economic, social and scientific-cultural strength – ranks second in Poland among cities. It has unique values that are the basis of its economic development and an increase in the quality of life. It has high-quality human capital at its disposal. It is a city people consciously choose as a place to live, work, study, spend free time in a variety of ways. Sustainable development and the ability to meet specific challenges with the skillful use of own resources are the main priorities. 

The academic center, with its 650 year old University , is permanently connected with the city and builds an unrepeated resource of knowledge in a unique way. It is the key to competitiveness and innovation not only of Krakow, but also of the entire region. The intensively developing economy based on knowledge is a completely new process in the economic life of the City, which makes it part of the modern economies of the world. 

The overriding goal for Krakow is not only to be a modern city but also to be proud of its historical heritage. It aspires to be an open, rich, friendly and safe metropolis, vibrant with culture. Smart management and strengthening the sphere of modern services and the research and development sector are the foundations for the development of Krakow – a city where innovation and effective cooperation between science and business are the focus. 

We invite you to visit our website and learn about the possibilities offered by magical Krakow – rooted in tradition, sensitive to everyday life and open to development: https://business.krakow.pl/.   

 

Aktualności