Przejdź do treści

Godziny rektorskie 20 maja 2022 r.

Godziny rektorskie 20 maja 2022 r.

Informujemy, że na prośbę Zarządu Samorządu Studentów piątek 20 maja br. ustanowiony będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

Pismo Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju_RKR.0210.6.1.2022.

Aktualności