Przejdź do treści

Studenci specjalności nauczycielskiej zdobyli certyfikat Lektora Zajęć Edukacji Środowiskowej

Studenci specjalności nauczycielskiej zdobyli certyfikat Lektora Zajęć Edukacji Środowiskowej

W dniach 12-14 maja 2022 r. studenci geografii – specjalność nauczycielska (GEO ETOS) odbyli kurs: Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej i geograficznej. Ćwiczenia zostały zrealizowane w Ojcowskim Parku Narodowym po kierunkiem prof. UP, dr hab. Danuty Piróg i dr Agnieszki Świętek (we współpracy z pracownikami Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN).

Efektem zajęć było uzyskanie przez Studentów certyfikatu Lektora Zajęć Edukacji Środowiskowej.

Gratulujemy!

Studenci w Ojcowskim Parku Narodowym Pobieranie próbek wody Badanie wody - formularze  Studenci w Ojcowskim Parku Narodowym

Aktualności