Przejdź do treści

Multicultural societies: an example from Tel-Aviv-Jaffa

Multicultural societies: an example from Tel-Aviv-Jaffa

W dniu 8 czerwca br. odbyło się otwarte Zebranie Katedry Geografii Miast i Obszarów Wiejskich, na którym dr. Ravit Goldhaber (Levinsky College, Izrael), w ramach wymiany pracowników Erasmus+, zaprezentowała referat pt.: Multicultural societies: an example from Tel-Aviv-Jaffa. 

Referat dotyczył aspektów wielokulturowości we współczesnym Izraelu i procesów kształtowania się społeczeństwa tego kraju w ciągu ostatnich 80 lat. Przedstawiono charakterystykę mozaiki społecznej, kulturowej i religijnej grup zamieszkujących miasta izraelskie oraz problemy tworzenia społeczeństwa w strukturach państwowych. Poruszono też ważny wątek konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z napięciami na tle narodowościowym i religijnym.

Aktualności