Przejdź do treści

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) w Instytucie Geografii

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) w Instytucie Geografii

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera. W trakcie 9-miesięcznego pobytu w Polsce (od października do czerwca), osoba taka asystuje w zajęciach języka angielskiego ogólnego lub specjalistycznego i/lub samodzielnie je prowadzi – w zależności od potrzeb uczelni.

Dzięki działaniom dr hab. Joanny Zawiejskiej, dr inż. arch. Doroty Wantuch-Matli i dr Wioletty Kilar, udało się uzyskać pozytywną ocenę wniosku o przyznanie Instytutowi asystenta ETA.W związku z powyższym, miło nam poinformować, że w roku akademickim 2022/23 do zespołu pracowników Instytutu Geografii dołączy Pani Valerie Browne, która poprowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach kursów językowych,  prowadzonych w Instytucie Geografii na studiach II stopnia.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i rozwinięcie treści zajęć językowych, wzmocnienie wśród naszych studentów motywacji do podejmowania uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej (np. Erasmus), inicjatywach i warsztatach międzynarodowych, a poprzez to działanie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia w Instytucie. W perspektywie czasu, pozyskanie osoby Fulbright ETA wpłynie także na podniesienie wśród studentów umiejętności językowych, co będzie miało korzystny wpływ na wzmocnienie pozycji naszych przyszłych absolwentów na rynku pracy.

 

Aktualności