GEOGRAFIA – dla nauczyciela

Realizując misję Uniwersytetu Pedagogicznego, dbając o wysoką jakość kształcenia nauczycieli oraz kształcenia w szkołach na niniejszych stronach zgromadzono materiały przydatne nauczycielom w pracy dydaktycznej z uczniami. Podzielono je na ważniejsze akty prawne związane z procesem kształcenia, publikacje dydaktyczne pomocne w przygotowaniu ciekawych lekcji, informacje o środkach dydaktycznych (w szczególności podręcznikach), informacje o konferencjach oraz studiach, kursach i szkoleniach.

Obejmują one przedmioty, do prowadzenia których w Instytucie Geografii przygotowujemy nauczycieli na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz prowadzone są badania naukowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej. 


GEOGRAFIA        podstawy przedsiębiorczości       przyroda      wiedza o społeczeństwie


 

Akty prawne

Publikacje dydaktyczne

Środki dydaktyczne

Olimpiady i konkursy

Konferencje

Studia, kursy i szkolenia


 

Akty prawne


 

Publikacje dydaktyczne

 • Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG (strona z pełnymi tomami Prac w wersji elektronicznej).
 • Geografia w Szkole (strona informacyjna o czasopiśmie ze spisami treści archiwalnych numerów).
 • Szkurłat, E., Hibszer, A., Piotrowska, I., Rachwał, T. (2018). Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań, [w:] A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły, seria: Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, 8, 13-31, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Rachwał, T. (2018). Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej, W: Z. Zioło, M. Płaziak (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 87-88.
 • Szkurłat, E., Piotrowska, I., Wieczorek, T., Hibszer, A., Rachwał, T. (2017). Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Geografia w Szkole, 3/2017, 26-31.
 • Piotrowska, I., Hibszer, A., Szkurłat, E., Rachwał, T. (2017). Nowa podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej – komentarze i odpowiedzi do opinii. Geografia w Szkole, 3/2017, 18-21.

 

Środki dydaktyczne

Podręczniki (aktualnie dopuszczone do użytku szkolnego) autorstwa pracowników Instytutu:

 • Rachwał, T., Malarz, R., Szczypiński, D., (2019). Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Warszawa: Nowa Era.
 • Malarz, R., Więckowski, M., (2019). Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era.
 • Malarz, R., Więckowski, M., Kroh, P. (2019). Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era.
 • Rachwał, T., (2018). Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Wyd. 2, Warszawa: Nowa Era.
 • Rachwał, T., Szczypiński, D., (2018). Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Warszawa: Nowa Era.
 • Malarz, R., Szubert, M., Rachwał, T. (2018). Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wyd. 2., Warszawa: Nowa Era.
 • Szlajfer, F., Zaniewicz, Z., Rachwał, T., Malarz, R. (2018). Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Warszawa: Nowa Era.
 • Malarz, R., Szubert, M., Rachwał, T. (2017). Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era.
 • Rachwał, T., (2017). Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Warszawa: Nowa Era.

 

Olimpiady i konkursy

Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolny 2019/2020 – informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie

Olimpiada Geograficzna – informacje na stronie organizatora (Polskiego Towarzystwa Geograficznego) – www.olimpiadageograficzna.edu.pl


 

Konferencje


 

Studia, kursy i szkolenia

 • Geografia – studia podyplomowe nauczycielskie kwalifikacyjne, trzysemestralne, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć kwalifikacje do nauczania geografii we wszystkich typach szkół.
 • Geoinformacja w edukacji – studia podyplomowe doskonalące, dwusemestralne, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć umiejętności z zakresu geoinformacji, niezbędne w realizacji nowej podstawy programowej z geografii.
 • Geografia – studia licencjackie w specjalności nauczycielskiej „geografia z przyrodą”, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające na kontynuację edukacji na studiach II stopnia (magisterskich) w celu nabycia uprawnień do nauczania geografii i przyrody.
 • Geografia – studia magisterskie w specjalnościach nauczycielskich (do wyboru) „geografia z podstawami przedsiębiorczości” oraz „geografia z wiedzą o społeczeństwie”, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć kwalifikacje do nauczania geografii i podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.
 • Kursy dla nauczycieli – oferta Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uwaga: zgodnie z nowymi przepisami prawnymi od roku 2019/2020 studia podyplomowe kwalifikacyjne (nauczycielskie) z geografii trwają 3 semestry, a uprawnienia nauczycielskie można uzyskać po ukończeniu studiów licencjackich oraz magisterskich w specjalności nauczycielskiej. 

Aktualności