Przejdź do treści

Aktualności

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Informujemy, iż została zamieszczona Decyzja Pani Prorektor ds. Studenckich Nr RO/D.0201-47/2018 w sprawie: wysokości opłat za noclegi studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w pokojach gościnnych Akademickiego Centrum Hotelowego w 2019 roku. 

Link do decyzji



Instytut Geografii zaprasza absolwentów studiów 2. stopnia (magisterskich) na

STUDIA 3. STOPNIA (doktoranckie)

4-letnie studia stacjonarne umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego

doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE 4-LETNIE STUDIA DOKTORANCKIE  2018/2019

Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów i wymagań znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Kierownik Studiów Doktoranckich z geografii
dr hab. Sławomir Kurekprof. UP – tel. 12 662-62-65; e-mail sgkurek@up.krakow.pl

Dostępne formularze:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie

2. Ankieta kandydata na studia doktoranckie



 

Zasada zaliczania szkolenia BHP dla I roczników

nwdpn_2_z

Informujemy, że trwają zapisy na tegoroczną edycję Konferencji Młodych Naukowców „Nowe wyzwania dla Polskiej Nauki”.

 

 

 

 

 

Szczegóły na stronie http://www.doktorant.com.pl


 

Zakład Geologii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poszukuje DOKTORANTA do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego z Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2016/23/B/ST10/01731) z wysokim stypendium przez okres 33 miesięcy. Szczegóły składania ofert znajdują się w załączonym pliku: ogłoszenie konkursu na doktoranta w grancie NCN-OPUS.


 

Zarządzenie w sprawie wysokości i terminu wnoszenie opłat przez cudzoziemców


                                              Archiwum                                                  


 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zarządzenie w sprawie udostępniania prac dyplomowych i doktorskich


Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 15 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:  http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2017-2018/


 

W roku akademickim 2016/2017 zapraszamy do skorzystania z poniższej oferty wykładów przygotowujących do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (30h, 2ECTS):
Filozofia: prowadzący – prof. dr hab. Czesława Piecuch – Instytut Filozofii i Socjologii
Socjologia: prowadzący – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP – Instytut Filozofii i Socjologii
Ekonomia: prowadzący – dr hab. Janina Pach, prof. UP – Instytut Politologii

Zapisy na w/w kursy odbywają się w jednostkach naukowo-dydaktycznych prowadzących dany kurs. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się grupy co najmniej 8 doktorantów. Proszę dokonywać zapisów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora (w załączeniu), zajęcia te mogą być realizowane od II do IV roku studiów, z wymagalnością zaliczenia bez oceny do końca IV roku studiów. Egzamin doktorski z wybranej dyscypliny dodatkowej będzie się odbywał po otwarciu przewodu doktorskiego.


Zasady egzaminowania z języków obcych studentów – doktorantów, którzy rozpoczęli studia
III stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w 
Krakowie od 1 października 2013/14 r.


 

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE 4-LETNIE STUDIA DOKTORANCKIE  2016/2017

Informacje o studiach 3. stopnia znajdują się na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego

Szczegółowe informacje na temat realizowanych kursów i wymagań znajdują się na stronie PROGRAMY I PLANY STUDIÓW – Geografia, III stopnia.

Informacji dotyczących studiów 3. stopnia w naszym Instytucie oraz rekrutacji udziela Kierownik Studiów Doktoranckich z geografii
dr hab. Sławomir Kurekprof. UP – tel. 12 662-62-65; e-mail sgkurek@up.krakow.pl

Dostępne formularze:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie

2. Ankieta kandydata na studia doktoranckie


ROK AKADEMICKI 2015/16


Przypominamy, że do 15 lipca 2016 r. do Kierownika Studiów Doktoranckich należy złożyć Sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (rok akademicki 2015/2016)  (wzór do pobrania tutaj).


Harmonogram zajęć semestr letni aktualizacja 10.03.

Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach doktoranckich

W załączonym pliku zamieszczamy pismo Kierownika Studiów Doktoranckich w sprawie organizacji roku na studiach doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016. Pismo do pobrania tutaj. 


Zapraszamy studentów doktorantów na wtorkowe seminaria naukowe (patrz „Aktualności” i katalog „Nauka”). Obecność jest obowiązkowa dla osób, których tematyka badań jest bliska tematom wykładów (referatów) seminaryjnych.

Studenci, którzy zamierzają otworzyć przewód doktorski muszą zaprezentować wyniki swoich badań na takim seminarium.

Aktualności