Przejdź do treści

ARCHIWUM WYDARZEŃ 2015Nagrody Dyrektora Instytutu Geografii
za najlepsze publikacje naukowe w roku 2015

Artificem commendat opus

W dniu 10 maja 2016 roku na Zebraniu Pracowników Instytutu ogłoszono wyniki konkursu na Nagrody Dyrektora IG za najlepsze publikacje naukowe pracowników Instytutu Geografii w roku 2015, obejmujące artykuły w czasopismach z listy „A” MNiSW (czasopisma z bazy Journal Citation Reports) i monografie naukowe. Konkurs był prowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Instytutu w dniu 18 listopada 2015 roku. Beneficjentami nagród zostali:

dr Joanna Zawiejska – nagroda I stopnia

dr Daniel Okupny – nagroda II stopnia

dr hab. Danuta Piróg – nagroda III stopnia

dr hab. Tomasz Bryndal – nagroda IV stopnia

 GRATULUJEMYCzasopismo naukowe Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jako kolejnym z czasopism redagowanych i wydawanych przez Instytut Geografii UP, które znalazło się na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW, ogłoszonego 23.12.2015 roku, otrzymując 2 pkt.

Spośród 2212 czasopism wchodzących obecnie w skład listy B MNiSW tylko 8 ma swój profil nastawiony na prace studentów. Spośród nich tylko nasze czasopismo reprezentuje nurt nauk ścisłych i przyrodniczych. Czasopismo zostało założone w roku 2012. Do tej pory ukazały się cztery numery. Od pierwszego numeru, czasopismo jest w Public Knowledge Project/Open Journal Systems. Od 08.12.2015 jest ono indeksowane na Copernicus Jurnals Master List ze znormalizowanym wynikiem 5,39 pkt.

Zobacz ostatni numer czasopisma.

Sukces tego czasopisma nie byłby możliwy bez wsparcia kolejnych Dyrektorów IG oraz opiekunów Koła Naukowego. Szczególne wyrazy uznania należą się tu dr T. Rachwałowi, dr W. Warcholikowi, dr R. Kroczakowi, dr P. Dolnickiemu, dr W. Osuchowi.

Od 1 stycznia 2016 Redaktorem Naczelnym Czasopisma jest dr Daniel Okupny, Opiekun Koła Geografów. W jego imieniu, Dyrekcja Instytutu prosi wszystkich pracowników o wspieranie prac redakcyjnych, szczególnie w zakresie solidnych recenzji artykułów. Przy tej okazji zwracamy uwagę pracownikom, że Koło gromadzi studentów, których ambicje naukowe i oczekiwane kompetencje zawodowe są wyższe niż obowiązujące efekty kształcenia. Zachęcamy przy tym wszystkich pracowników IG do włączenia studentów Koła w swoje indywidulane projekty naukowe i dzielenie się swoim doświadczeniem w pracy naukowo-badawczej.

Zobacz również inne nasze czasopisma naukowe.

.St_Lawrence_Coll_Nepal

Współpraca ze St. Lawrence College z Katmandu (Nepal)

W dniach 5-11 grudnia 2015 r. w Instytucie Geografii przebywał z wizytą Pan Krishna Prasad Dotel z Nepalu (Chairman Lawrence Education Network oraz Chief of International Office & Affairs, St. Lawrence College). Celem wizyty było omówienie nowych form współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym i St. Lawrence College (Katmandu) w ramach istniejącego porozumienia o współpracy pomiędzy uczelniami. Pan Krishna uczestniczył także aktywnie w konferencji „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” w dniach 7-8 grudnia 2015. Opiekunem gościa zagranicznego byli mgr Michał Apollo i mgr Marek Żołądek.

.Dyrekcja Instytutu Geografii

zaprasza wszystkich pracowników Instytutu (obecnych, emerytowanych i pracujących poza Instytutem)

na uroczyste spotkanie przedświąteczne,

które odbędzie się w dniu 15 grudnia (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 532

.Dolnicki_P-foto

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Zróżnicowanie przestrzenne grubości warstwy czynnej zmarzliny na obszarze SW Spitsbergenu

który wygłosi dr Piotr Dolnicki (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

08.12. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Tematyką referatu będzie wpływ lokalnych czynników na zróżnicowanie termiczne warstwy czynnej w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Zaprezentowane zostaną również wstępne wyniki badań nad związkami pomiędzy termiką gruntu, a procesami stokowymi.

Podczas wystąpienia autor przedstawi ponadto zakres badań realizowanych w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

.31st Conference on International Determinats

for the Development of Industry and Services

Kraków, 7-8 December, 2015

conference website

.Erasmus_plus-plakat

ERASMUS PLUS INFO DAY

3 grudnia 2015 – 11:00-13:00 – Audytorium Danka

Sekcja d/s współpracy międzynarodowej naszego Uniwersytetu zaprasza STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW na spotkanie informacyjne dotyczące PROGRAMU ERASMUS+.

W programie spotkania: 

11:00—12:00 prezentacje pracowników sekcji dotyczące wyjazdów studentów oraz spotkanie z byłymi ERASMUSAMI;

12:00—12:40 prezentacje studentów zagranicznych dotyczące ich uniwersytetów;

12:40—13:00 pytania i odpowiedzi.

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

wykroty_L_Pawlik

Dynamika stoku zalesionego w świetle analizy biogeomorfologicznej – przykład z Sudetów

który wygłosi dr Łukasz Pawlik (Zakład Geoinformacji i Badań Środowiskowych IG UP)

24.11. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Tematyka referatu będzie dotyczyć procesów saltacji wykrotowej (wiatrowałach drzew) i ich skutków geomorfologicznych w domenie stoku zalesionego. Mowa będzie o morfologii wykrotowej, transporcie biogenicznym materiału glebowego i wietrzeniu biomechanicznym regolitu.

.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład pt:

Mikromorfologia gleb jako narzędzie badań zmian geośrodowiska

który wygłosi dr Anna Budek (Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN)

21 listopada 2015 r. (sobota), sala 527, godz. 9:15-10:00

Aktualności