ARCHIWUM WYDARZEŃ 2016

Nagrody Dyrektora Instytutu Geografii za najlepsze publikacje naukowe w roku 2016

Artificem commendat opus

W dniu 28 czerwca 2017 roku na Zebraniu Pracowników Instytutu ogłoszono wyniki konkursu na Nagrody Dyrektora IG za najlepsze publikacje naukowe pracowników Instytutu Geografii w roku 2016, obejmujące artykuły w czasopismach z listy „A” MNiSW (czasopisma z bazy Journal Citation Reports) i monografie naukowe. Konkurs był prowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Instytutu w dniu 18 listopada 2015 roku. Beneficjentami nagród zostali:

dr Łukasz Pawlik – nagroda I stopnia

dr hab. Józef Kukulak – nagroda II stopnia

dr Mariusz Zieliński – nagroda II stopnia

dr Daniel Okupny – nagroda III stopnia

dr Joanna Zawiejska – nagroda IV stopnia

dr Joanna Fidelus – nagroda IV stopnia

 GRATULUJEMYEnvironmental Geography of South AsiaStudenci geografii, dyplomanci prof. Romana Soji – autorami anglojęzycznych artykułów naukowych wydanych przez wydawnictwo Springer w monografii „Environmental Geography of South Asia„.

Są nimi: Dominik Gargol, Małgorzata Juszczyk, Maciej Kędzierski i Joanna Nowakowska.

GRATULUJEMY  STUDENTOM  i  PROMOTOROWI.

Tytuły artykułów:
Kędzierski, M., Gargol, D., 2016. Bioclimate of the Andaman Islands and its impact on the lives of the native and non-native populations of the Archipelago. (abstract)
Gargol, D., Soja, R., 2016. Spatial and temporal variations of rainfall in the southern part of the Meghalaya Plateau. (abstract).

Soja, R., Juszczyk, M., Nowakowska, J., 2015. Rainfall structure for Cherrapunjee and Mawsynram in northeast India. (abstract).

Zobacz pełny spis treści tej monografii..

Miło jest nam poinformować, że w dniu 21 grudnia 2016 roku, decyzją Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, nasz nowy pracownik Pan Witold Jucha otrzymał stopień dr Nauk o Ziemi w zakresie geografiibroniąc pracę doktorską pt.

Zmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji” (streszczenie_pracy),

napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Soji (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

i pozytywnie ocenioną przez dwóch recenzentów: prof. dr hab. Pawła Jokiela (Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki; recenzja) i prof. dr hab Jana R. Olędzkiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Polska Akademia Nauk; recenzja).

GRATULUJEMY

..

Szanowni Państwo,aniołek

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niezależnie od naszych poglądów i odczuć, jest to w polskiej tradycji czas, kiedy to zwykliśmy się spotykać, aby złożyć sobie życzenia.

W imieniu Dyrekcji pozwalam sobie zaprosić wszystkich Pracowników i Doktorantów na spotkanie świąteczne, które odbędzie w dniu 20 grudnia (wtorek), w sali 532 o godzinie 10.00.

Szczególnie gorące zaproszenie pozwalam sobie skierować do emerytowanych Pracowników tworzących ważną część Naszej Społeczności Instytutowej.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof BąkW_Wilczynska-Michalik_smogW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Krakowski smog i inne problemy badawcze 

który wygłosi dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP (Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego)  13.12.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii).

.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
serdecznie zapraszają na
32. Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, 
która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Krakowie.
Strona internetowa konferencji: www.industry.up.krakow.pl

32-logo

.Truskawiec-Quirini-Popławski_Łukasz

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 – ujęcie modelowe 

który wygłosi dr Łukasz Quirini-Popławski (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP) 29.11.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii).

Referent przedstawi cele, koncepcję i plan badań zaplanowanych do realizacji w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki w latach 2016-2019.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.STP2016_UP_plakatPracownicy Instytutu Geografii czynnie zaangażowani w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce: 14-20 listopada 2016 r. 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce grupa pracowników Instytutu Geografii, tj.: mgr Michał Apollo; dr Wioletta Kilar; dr Franciszek Mróz; dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Renata Rettinger pod kierownictwem pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ds. przedsiębiorczości, dra Tomasza Rachwała poprowadziła warsztaty oraz wykłady poświęcone następującym zagadnieniom:

• Diagnoza i trening kompetencji przedsiębiorczych
• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proekologicznych uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer
• Odważ się i zrób to sam! Bądź przedsiębiorczym turystą
• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów w warunkach reformy systemu edukacji w Polsce

Szczegóły program wydarzeń jest dostępny na stronie: https://bks.up.krakow.pl/?page=news&newsid=391
Dr Tomasz Rachwał udzielił także wywiadu Pani Joannie Gąsce (Radio Kraków), dotyczącego znaczenia przedsiębiorczości w różnych sferach działalności człowieka:
http://www.radiokrakow.pl/gospodarka/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-w-malopolsce-51923/
oraz koncepcji kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w reformowanej szkole:
http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/przedsiebiorczosc-mocnym-akcentem-w-nowej-podstawy-programowej-programowej-dla-szkol-podstawowych/
Zachęcamy do wysłuchania.

.Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego zaprasza na

publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr Hanny Hajdukiewicz (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), pt. „Zmiany hydromorficznej jakości rzek polskich Karpat od drugiej połowy XIX wieku; przykłady zmian w skali czasowej i przestrzennej” (streszczenie_pracy)

która odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) 2016 r. w sali 110N o godz. 11.00 (nowe skrzydło budynku, I piętro)

  • promotor: dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
  • recenzent: dr hab.inż. Dariusz Ciszewski, prof. AGH – recenzja 
  • recenzent: dr hab inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW – recenzja


wwGISDay_logo

W dniu 16 listopada 2016 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbyła się kolejna edycja Krakowskiego GISDay. Interpretację tegorocznego tematu przedstawiło m.in. Studenckie Koło Naukowe Geografów UP, które zaprezentowało instalację Woda wirtualna.

Studenci prezentowali jak skomplikowany jest „cykl obiegu” wirtualnej wody, na przykładzie kilku doświadczeń hydrologicznych. Uczestnicy mogli wziąć udział w quizie, eksperymentach wodnych oraz w prelekcji członka SKNG- Piotra Cybula pt. „Arktyka z niskiego pułapu”.

Dłuższa relacja na stronie SKNG UP 

.Szkolenie w zakresie obsługi nowej aparatury badawczej

W poniedziałek (14 listopada 2016 r.) w pokoju 427 w godz. 9.30-15.00 odbędzie się druga część szkolenia pracowników, dotycząca tym razem obsługi Analizatora wielkości i kształtów cząstek – Mastersizer 3000.

Mastersizer3000

Szkolenie odbywa się w związku z zakupem tzw. dużej infrastruktury badawczej (powyżej 500 tys. zł) w Instytucie Geografii, w oparciu o jeden z przygotowanych przez pracowników projektów badań naukowych, autorstwa dr hab. Jacka Szmańdy, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to: 

Stanowisko do pomiaru wielkości i kształtu cząstek „na sucho” i „na mokro”, składające się z dwóch urządzeń pomiarowych, tj. analizatora Mastersizer 3000 wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz układu automatycznej wizualizacji i analizy obrazu cząstek – Morphologi G3SE.

Analizator wielkości i kształtów cząstek – Mastersizer 3000 (fotografia po lewej i na środku) – wykonuje automatycznie pomiary uziarnienia i zaokrąglenia ziaren o wielkości od 10 nm do 3,5 mm (metodą na mokro i na sucho). Urządzenie to wyposażone jest w laser He-Ne o długości fali 633 nm i źródło światła niebieskiego LED o mocy 10 mW i długości fali 470 nm, co zapewnia niespotykaną dotychczas rozdzielczość w zakresie submikronowym.

Analizator Morphologi G3SE (fotografia po prawej) dokonuje automatycznego pomiaru wielkości, liczby i kształtu (17 paramertów) cząstek o rozmiarach od 0,5 μm do 10 mm. Dostarcza on i zapisuje obrazy o najwyższej jakości (składające się z minimum 70 pikseli) dla wszystkich zarejestrowanych cząstek. Ponadto umożliwia podgląd rzeczywisty każdej, pojedynczo wybranej cząstki z pola widzenia i wstępną ocenę jej wielkości na podkładzie skali.

.Przewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 10 listopada (czwartek) 2016 r. o godz. 18.00 w sali 24 im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym dr hab. Mirosław Żelazny (UJ)  wygłosi referat pt. Wpływ wiatrołomu na zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód w zlewniach tatrzańskich oraz na na którym prof. Leszek Starkel (IGiPZ PAN)  odczyta komunikat pt. Paradoksy działalności fluwialnej w systemach młodych gór.

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz KrzemieńUprzejmie zapraszamy na seminarium doktorantów w dniu 29 października (sobota) 2016 r. w sali 527, godz. 9.00, na którym mgr Witold Jucha przedstawi autoreferat zakończonej rozprawy doktorskiej pt.: „Zmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji”.

Prof. dr hab. Roman SojaDziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego

zaprasza pracowników, doktorantów studentów Wydziału Geograficzno-Biologicznego i gości na wykład Prof. Yasuhiro Kubota (Uniwersity of the Ryukyus, Okinawa), pt. „Macroecological pattern of plant diversity in the East Asia„. Wykład będzie dotyczył zagadnień biogeografii, bioróżnorodności oraz ochrony lasów Azji Wschodniej i odbędzie się 24 października (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali nr 110N (nowe skrzydło budynku przy ul. Podchorążych).

                        Dziekan    

 /-/ dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UPPrzewodniczący Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności

zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 21 października (piątek) o godz. 12.00 w sali numer 26  przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym Dr Daniel Okupny (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny) oraz Prof. Ryszard K. Borówka (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński) wygłoszą referat pt. Geochemiczne badania osadów jeziornych i torfowych w Polsce środkowej.

          Przewodniczący Komisji

           /-/ Prof. Marek KrąpiecPrzewodniczący Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 13 października (czwartek) 2016 r. o godz. 18.00 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, na którym prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, mgr Justyna Liro wygłoszą referat pt. Tradycja polsko-francuskich relacji geograficznych.

          Przewodniczący Komisji

     /-/ Prof. Kazimierz KrzemieńZakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wraz z Komisją Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwem „Nowa Era” oraz Fundacją „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na
13. Międzynarodową Konferencję Naukową „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych”

połączoną z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości

przed_2016INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Plan inauguracji –  dla I roczników w dniu 3 października 2016

8.30-10.15 Uroczyste Posiedzenie Rady Instytutu – Inauguracja 70. roku akademickiego w Instytucie Geografii (Audytorium im. prof. W. Danka – I p.)

• wystąpienie Dyrektora Instytutu dr hab., prof. UP Krzysztofa Bąka, 
• wystąpienia zaproszonych Gości,
• Instytut Geografii wczoraj i dziś – wykład (dr hab., prof. UP Danuta Piróg),
• wykład Inauguracyjny (prof. dr hab. Roman Soja),
• ślubowanie studentów pierwszych roczników,

10.15-12.00 spotkania studentów z opiekunem kierunku studiów

Geografia – studia 1. stopnia; opiekun dr Dorota Chmielowska (sala 434 w Instytucie Geografii – IV p.),
Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie 1 stopnia; opiekun dr Monika Borowiec-Gabryś (sala 532 w Instytucie Geografii – V p.),
Turystyka i rekreacja – studia 1. stopnia; opiekun dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Audytorium im. prof. W. Danka – I p.),
Geografia – studia 2 stopnia; dr Anna Winiarczyk-Raźniak (sala 527 w Instytucie Geografii – V p.),
Turystyka i rekreacja – studia 2. stopnia; dr Paweł Kroh (sala 524 w Instytucie Geografii – V p.).Institute of Water Engineering and Water Management, Krakow University of Technology
University of Agriculture in Krakow
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences in Krakow
Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow
Regional Water Management Board in Krakow

 International Conference Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance,

Poland, Krakow, 20th – 23rd September 2016

.Dziekan i Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zawiadamiają, że w dniu 21 września 2016 r. o godzinie 9:00 w Instytucie Biologii, Kraków, ul Podchorążych 2, sala nr 110N, I p. (nowe skrzydło), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Chmielowskiej

na temat „Poligeneza glin na stożku fluwioglacjalnym Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej”.

Promotor rozprawy: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

Recenzenci: dr hab. Barbara Woronko (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Piotr Gębica (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

.Nagrody Dyrektora Instytutu Geografii za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2015/16

Labores pariunt honores

W dniu 22 września 2016 roku na Zebraniu Pracowników Instytutu ogłoszono wyniki konkursu na Nagrody Dyrektora IG za pracę dydaktyczną pracowników Instytutu Geografii w roku akademickim 2015/16, opartą o wyniki badań ankietowych studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym i studentów studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych. Konkurs był prowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Instytutu w dniu 20 września 2016 roku. Beneficjentami nagród zostali:

dr Renata Rettinger – nagroda I stopnia

dr Kamila Ziółkowska-Weiss – nagroda II stopnia

dr Joanna Jędruszkiewicz – nagroda III stopnia

dr Anna Delekta – nagroda IV stopnia

mgr Michał Apollo – nagroda IV stopnia

 GRATULUJEMY

.logo ptg

27 czerwca 2016 r.  odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 

70 LAT GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM 

(Program sesji)

Fotogaleria. Fot. Jakub Żak (student 3. roku TiR)Niniejszym informujemy o wyróżnieniu wyników badań p. dr hab. Danuty Piróg

Artykuł autorstwa Danuty Piróg opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Geography in Higher Education (lista „A” MNiSW, 25 pkt) został wyróżniony jako jedna z najlepszych publikacji w tym czasopiśmie i będzie dostępny nieodpłatnie do 30.06.2016 w wersji pdf na stronie internetowej czasopisma.

Jouenal_of_Geogr_in_Higher_Education

GRATULUJEMYdo ogloszenia

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Stan zachowania
nieużytkowanych dróg górniczych
w Tatrach Zachodnich

który wygłosi mgr Szymon Biały (Zakład Geografii Fizycznej)

21.06.2016 godz. 9.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Distribution of population in Spain. Experiences against rural depopulation and the impact of Lifestyle-Migration in an inland region

który wygłosi Prof. Dr. Raul Lardies Bosque (UNIVERSIDAD ZARAGOZA, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio)

14.06.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Meteorologiczne uwarunkowania koncentracji pyłu zawieszonego w powietrzu
w Krakowie 
oraz próba określenia jego pochodzenia

który wygłosi mgr Bartłomiej Pietras (Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego IG UP)

07.06.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)lososinaW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz opartymi na lotniczym skaningu laserowym

który wygłosi dr Paweł Kroh (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

31.05.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)galon

Do Instytutu Geografii napłynęło zaproszenie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Pierwszy Wykład im. Rajmunda Galona, wybitnego geografa związanego z poznańskim i toruńskim ośrodkiem geograficznym. Celem ustanowienia Wykładu jest promocja nauk geograficznych oraz osiągnięć polskich geografów poprzez coroczne przekrojowe wykłady największych autorytetów w tej dyscyplinie. 

.

Uroczysty Wykład pt.Geografia we współczesnym systemie nauki i dydaktyki, miejsce i znaczenie Toruńskiej Szkoły Geograficznej Profesora Rajmunda Galonaktóry wygłosi Prof. dr hab Andrzej Kostrzewski odbędzie się we wtorek 31 maja o godz. 17:00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegóły w zaproszeniu. Instytut Geografii UP na Festiwalu Nauki w Krakowie 19-21 maja 2016

Uniwersytet Pedagogiczny jest po raz kolejny głównym organizatorem Festiwalu Nauki w Krakowie. Hasłem przewodnim XVI edycji jest Czas i przestrzeń.

Pracownicy i studenci Instytutu Geografii przygotowali bardzo atrakcyjny program. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia Festiwalowego Miasteczka Naukowego, które otwarte będzie na Rynku Głównym w Krakowie w dniach od 19 do 21 maja 2016 roku. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wycieczkach, pokazach, konkursach i warsztatach. Nasz program pokazuje poniższa tabela.

 Wydarzenie Jakie?  Kiedy?  Kto prowadzi?  Gdzie? 
 Georóżnorodność środowiska  pokazy  19 i 20-tego g. 11-18  Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniw. Pedag.  Rynek Główny
 Rzeka i jej tajemnice  wycieczka  19-tego g. 10-12 mgr Małgorzata Juszczyk  skrzyżowanie ul. Piastowskiej z ul. Emaus 
 Miasto wędrujące  wycieczka  19-tego g. 10-12  dr Tomasz Padło i dr Paweł Struś Rynek Główny 
 Kamień w zabytkach Krakowa  wycieczka  20-tego g. 11-13 dr hab. Anna Wolska   Rynek Główny
 Tańce, gry i zabawy animacyjne ze  sceny  pokazy 19-tego g. 16.30-17.30 i 20-tego g. 12.30-13.00   mgr Patrycja Litwicka oraz studenci „Turystyki i Rekreacji”  Rynek Główny
 Osady z dna jezior i z torfowisk jako  archiwum zmian środowiska w czasie i przestrzeni  warsztaty  20-tego g. 9.30-11  dr Daniel Okupny Instytut Geografii UP, ul. Podchorążych 2, sala (laboratorium) 536

Więcej informacji – pod adresem http://festiwalnauki.up.krakow.pl/

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

.Światowy Dzień Ziemi ze studentami Turystyki i rekreacji

JAKUBZAK_8162 - KopiaW dniu 22 kwietnia 2016 r. studenci III roku Turystyki i rekreacji wraz z pracownikiem Instytutu Geografii dr Anną Delektą przeprowadzili warsztaty dla 9 grup dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie (ul. Żabia 20). Warsztaty składały się z 5-ciu części i trwały 7 godzin. W tym czasie dzieci uczyły się jak troszczyć się o Ziemię, rozwiązywały zagadki i quizy o tematyce przyrodniczej, wykonywały eksperymenty fizyczne i chemiczne. Jeden z warsztatów poświęcony był zagadnieniom ekologii i ochrony środowiska.

Dzieci zgłębiały problematykę recyklingu oraz uczyły się jak prawidłowo segregować śmieci, dyskutowały o prawidłowych i nieprawidłowych postawach ludzi wpływających na stan środowiska. Grupy uczestniczyły również w zajęciach plastycznych (np. tworzenie kuli ziemskiej), muzycznych i tanecznych. W warsztatach stosowano metody pedagogiki zabawy, dzięki czemu na twarzach dzieci gościł uśmiech i panowała atmosfera radości. Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna Szkoły wysoko oceniła przygotowanie studentów.

Więcej zdjęć w galerii.

.Wisłok dolnyW ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

„Zapis młodoholoceńskich powodzi w aluwiach równiny zalewowej dolnego Wisłoka”

który wygłosi mgr Sławomir Superson (doktorant w Instytucie Geografii UP)

19.04 o godz. 10.45 w sali 532

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)Słowenia

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

„Geography in Slovenia”

który wygłosi izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc (University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography)

12.04 o godz. 10.45 w sali 532

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)D_Piróg-2

Z wielką radością informujemy, że po raz drugi w tym roku cieszymy się z faktu pozytywnego zakończenia procedury habilitacyjnej naszego pracownika naukowo-dydaktycznego.

Nasza koleżanka Danuta Piróg uzyskała w dniu 23 lutego 2016 roku

stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografia, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna

nadany Jej przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

GRATULUJEMY

.Miło jest nam poinformować, że nasz kolega Tomasz Bryndal uzyskał w dniu 4 lutego 2016 roku stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geografia nadany Mu przez Radę Naukową Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

GRATULUJEMY

.IMG_20160315_140319323_HDR

Dyrekcja Instytutu składa podziękowanie mgr inż. Szymonowi Okońskiemu i wszystkim studentom za przygotowanie stoiska z ofertą edukacyjną Naszego Instytutu i wszystkich wystaw (ruchomych i stałych) w czasie Dnia Otwartego Uczelni (15.03).

Gratulujemy pomysłów i Dziękujemy za włożony czas i pracę.

 Galeria zdjęć z Dnia Otwartego – zobacz tutaj

Zainteresowanych ofertą edukacyjną naszego Instytutu uśmiechem witały studentki 3. roku geografii studiów licencjackich – na zdjęciu od lewej: Dominika Mazur, Paulina Mareczka i Magdalena Mantura.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

Chrobak_A_referat

Potencjał geoturystyczny Podtatrza i możliwości jego rozwoju w oparciu o preferencje turystów

który wygłosi mgr Anna Chrobak (doktorantka w Zakładzie Geologii IG UP)

05.04.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Podtatrze obejmujące od strony etnograficznej Podhale, Orawę, Liptów i Spisz charakteryzuje się wysoką georóżnorodnością wynikającą z dużych różnic w budowie geologicznej, hydrologii oraz w rzeźbie terenu, występujących na relatywnie niewielkiej powierzchni. Autorka przedstawi potencjał geoturystyczny tego regionu w oparciu o różne modele waloryzacji oraz skonfrontuje go z preferencjami potencjalnych turystów.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy na wykład pt:

imigr

Młodzież szkolna i akademicka w krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec problemu uchodźców

który wygłosi dr Kamila Ziółkowska-Weiss i dr Franciszek Mróz (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych IG UP)

22.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań, których celem było poznanie stanowiska młodzieży w krajach Grupy Wyszehradzkiej wobec problemu uchodźców. Autorzy podjęli próbę poszerzenia badań przeprowadzanych przez Fundację CBOS oraz Dom Badawczy Maison, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej próby zbiorowości, za jaką przyjęto młodzież szkolną i akademicką.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)uplaz

W ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji zapraszamy na wykład pt.: 

Wpływ ruchu turystycznego na tempo procesów morfogenetycznych w górach,

który wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)

19 marca 2016 r. godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii)

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz)Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP w Krakowie

Dnia 15 marca 2016 r.

odbędą się w sali 110N od godz. 9:00

wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do kolegium do wyboru rektora i prorektorów (6 geografów, 4 biologów) oraz do kolegiów do wyboru dziekana i prodziekanów (9 geografów, 5 biologów).W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Społeczne aspekty rewitalizacji rzek w Karpatach

który wygłosi dr Joanna Zawiejska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

08.03.2016 godz. 10.45 sala 532 (Instytut Geografii)

Zarówno prawo obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i wyniki badań naukowych wskazują na konieczność poprawy stanu ekologicznego rzek górskich. Rewitalizacja rzek wymaga jednak pozyskania społecznej akceptacji dla odtworzenia naturalnego funkcjonowania rzek, a jej brak może być poważną barierą dla realizacji projektów rewitalizacyjnych. Prezentacja dotyczyć będzie społecznego postrzegania rzek, kształtowania pro-środowiskowych postaw w odniesieniu do rzek i możliwości uzyskania społecznego poparcia dla ich rewitalizacji w Karpatach.BIBLIOTEKA INSTYTUTOWA  będzie czynna w miesiącu lutym tylko w wybrane dni i w ograniczonym czasie (szczegóły tutaj).

W okresie przejściowym, Bibliotekę będzie prowadzić samodzielnie Pani mgr Małgorzata Bieda, której dziękujemy za wyrażenie zgody i chęć pomocy studentom i pracownikom Instytutu.D_Chmielowska_referat

 W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Poligeneza glin położonych na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej 

który wygłosi mgr Dorota Chmielowska (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

23.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań glin w Kotlinie Orawskiej, prowadzone w latach 2010-15, które miały na celu określenie ich zróżnicowania litologicznego oraz warunków ich powstania. logo_erasmusplus

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja  na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, która potrwa do 19.02.2016 r.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2015-2016/

.W ramach seminarium doktoranckiego prof. dr hab. Romana Soji zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt.: 

Kumaon Himayans

Dolina Pindari (Kumaon, Himalaje) – rzeźba glacjalna i jej współczesna transformacja,

który wygłosi dr hab. Zofia Rączkowska (Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie)

20.02.2016 godz. 9.15 (sobota) sala 527 (Instytut Geografii).

.W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na sesję naukową zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Mokradeł.

Temat przewodni sesji – „Wetlands for our future sustainable livelihoods 

02.02.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

wetlands day-2016

Termin sesji nie jest przypadkowy. Upamiętnia on podpisanie w Ramsar w dniu 02 lutego 1971 roku Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe.

Podczas sesji zaprezentowanych zostanie pięć 20-minutowych referatów związanych z: 1/ postrzeganiem obszarów podmokłych, 2/ problemami ochrony mokradeł, 3/ uwarunkowaniami rozwoju torfowisk i ich antropogeniczną degradacją, 4/ możliwościami rekonstrukcji paleośrodowiskowych oraz 5/ problemami klasyfikacji wybranych typów osadów biogenicznych ze środowisk wodno-błotnych. Referentami będą (w kolejności wygłaszanych referatów): dr hab. Wanda Wilczyńska Michalik (Instytut Geografii UP), dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii UW), prof. dr hab. Adam Łajczak (Instytut Geografii UP), mgr Katarzyna Kajukało (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM) i dr Daniel Okupny (Instytut Geografii UP).

Szczegółowy program jest dostępny w pliku obok: dzień bagien 2016

Patronat nad tą sesją objęła Konwencja RAMSAR – World Wetlands Day oraz Centrum Ochrony Mokradeł. Z innymi wydarzeniami związanymi z obchodami Światowego Dnia Mokradeł na terenie innych krajów można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.worldwetlandsday.org/Mady Wisły

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych

(w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Litologia, wiek i skażenie metalami ciężkimi aluwiów pozakorytowych Wisły w Tyńcu

który wygłosi dr hab. Jacek Szmańda (Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP)

26.01.2016 godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań nad warunkami sedymentacji mad wiślanych w Tyńcu, prowadzonych w ramach grantu MNiSW przez geografów (Instytut Geografii UP, UJK, UJ, UW), geologów (PIG OK) i fizyków (Instytuty Fizyki AGH, UMK, PAN) w latach 2008-2012. Na tle dotychczasowych wyników badań dotyczących cech litologicznych i skażenia aluwiów metalami ciężkimi (Helios-Rybicka 1983; Helios-Rybicka, Rutkowski 1984, 1987; Macklin M.G., Klimek K. 1992), przedstawione zostaną wyniki badań litofacjalnych, wieku (datowanie OSL w laboratoriach Risø przy Uniwersytecie w Åarhus), koncentracji radioizotopów cezu (137C) i ołowiu (210Pb), oraz skażenia metalami ciężkimi (wykonanych metodą XRF w CLCH PIG).

.Dyrekcja Instytutu zachęca pracowników do zasubskrybowania Biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajdą tam Państwo aktualności związane z naszą pracą dydaktyczną, naukową i organizacyjną, w tym informacje dotyczących spraw studenckich.

Biuletyn jest przesyłany co tydzień w piątki na podany przez Państwa adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości, można ją odczytać bezpośrednio z listu lub pobrać  jako plik (wiadomość jest wtedy sformatowana z załącznikami graficznymi).

Subskrypcja Biuletynu jest możliwa pod tym adresem.

Zobacz ostatni numer Biuletynu MNiSW z roku 2015.

.Powodzie_błyskawiczne

W ramach wtorkowych seminariów naukowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w tym gości z zewnątrz) na wykład pt:

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich

który wygłosi dr Tomasz Bryndal (Zakład Geografii Fizycznej IG UP)

19.01. godz. 10.00 sala 532 (Instytut Geografii)

Tematyka referatu będzie dotyczyć lokalnych powodzi, formowanych w wyniku krótkotrwałych i intensywnych opadów deszczu. Referent przedstawi metodę pozwalającą: 1/ wyodrębnić w przestrzeni geograficznej małe zlewnie podatne na formowanie gwałtownych wezbrań oraz 2/ określić ryzyko związane z możliwością wystąpienia powodzi błyskawicznych w polskiej części Karpat.Bieda_M-3

Książki Jej pasją, książki Jej żywiołem – te słowa najlepiej oddają postawę zawodową Pani mgr Małgorzaty Biedy, która po 35 latach wytężonej pracy przeszła na zasłużoną emeryturę.

Podczas zebrania Instytutu Geografii w dniu 12.01.2016. podziękowaliśmy Jej za ogrom pracy, który włożyła w rozwój Naszej Bibliotekiza serdeczność, życzliwością, pomoc i uśmiech, które tworzyły niezwykłą atmosferę Biblioteki – przyjazną dla studentów i pracowników.

Małgosiu, za serce, które włożyłaś w Naszą Bibliotekę z serca Ci dziękujemy!
Pracownicy Instytutu Geografii

 

 

 

 

Aktualności