Przejdź do menu Przejdź do treści

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

pok. 438-439

tel. +48 12-662-6269

 

Uwaga!

Od dnia 29 maja Biblioteka czynna w godzinach 10.00 – 14.00.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-14:00
(dyżury wg harmonogramu)

Następne dyżury w soboty:
3 i 24 czerwca

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Księgozbiór Biblioteki jest udostępniany pracownikom UP, studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich UP w ramach wypożyczeń na zewnątrz (do domu) oraz na miejscu (w Czytelni). Pozostali czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów tylko w Czytelni. Czasopisma, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, albumy, atlasy, mapy są udostępniane tylko na miejscu.

Czytelnia oferuje 20 miejsc do pracy i 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Można również skorzystać ze skanera oraz sieci bezprzewodowej.

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór Biblioteki Geograficzno-Biologicznej tworzą zbiory Biblioteki Instytutu Geografii i byłej Biblioteki Instytutu Biologii. Większość zbiorów stanowią zasoby Biblioteki Instytutu Geografii powstałej w 1951 roku dzięki staraniom prof. Marii Dobrowolskiej, która była organizatorką i opiekunem naukowym Biblioteki.

Stan zbiorów Biblioteki na dzień 31 grudnia 2022 to około 29000 jednostek bibliotecznych. Na tę liczbę składa się ok. 19500 voluminów książek, 6500 voluminów czasopism i wydawnictw ciągłych oraz 2600 jednostek zbiorów specjalnych (mapy, atlasy, płyty CD). Biblioteka posiada również kolekcję odbitek i nadbitek artykułów, która liczy około 1.300 dokumentów.

Profil zbiorów kształtują zadania dydaktyczne i naukowe obydwu Instytutów. Polityka gromadzenia księgozbioru ma na celu możliwie najpełniejsze zaspokojenie potrzeb czytelniczych studentów i stworzenie bogatego warsztatu pomocniczego dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

W swoich zbiorach Biblioteka Geograficzno-Biologiczna posiada książki z zakresu: geografii, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej, geologii, geomorfologii, hydrologii. Część księgozbioru stanowią książki z dziedziny nauk biologicznych, m.in.: z botaniki, fizjologii roślin, zoologii, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, mikrobiologii, dydaktyki biologii, ekologii i ochrony środowiska oraz chemii.

Z przechowywanego w Bibliotece starszego księgozbioru na szczególną uwagę zasługują: Dykcyonarzyk Geograficzny z 1783 roku oraz 16 tomowy Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z lat 1880-1902.

Biblioteka posiada bogaty zbiór materiałów statystycznych. Do najstarszych należy Rocznik Polski  tabele statystyczne z 1917 roku opracowany przez E. Romera i I. Winfelda oraz przedwojenne Roczniki statystyczne z lat 1932-1939.

Z materiałów statystycznych gromadzonych na bieżąco należy wymienić: Rocznik statystyczny RP, roczniki branżowe (np. rolnictwa, demograficzny, przemysłu, turystyki) oraz roczniki statystyczne miast i województw (głównie z Polski południowej i wschodniej).

Zbiory specjalne stanowią różnego typu atlasy, mapy turystyczne, krajoznawcze, samochodowe jak również publikacje dostępne w formie elektronicznej na płytach CD (głównie materiały statystyczne). Dużą wartość historyczną mają, zgromadzone w Bibliotece dawne atlasy, takie jak: Geograficzno-statystyczny atlas Polski E. Romera z 1916 roku, czy Powszechny atlas geograficzny z 1934 roku z Jego autografem.

W 2022 roku, w bieżącej prenumeracie Biblioteki było 19 tytułów czasopism z zakresu geografii i biologii (w tym 17 polskich i 2 zagraniczne).

KATALOGI

Źródłem informacji o zbiorach Biblioteki są katalogi:

  • Katalog komputerowy,
  • Katalog alfabetyczny (kartkowy) – od 1 stycznia 2010 roku jest katalogiem zamkniętym,
  • Katalog rzeczowy (kartkowy) – opracowany przez Krystynę i Wacława Cabajów a konsultantem naukowym tego projektu był prof. Jan Flis,
  • Kartoteka dla Krakowa i Regionu Krakowskiego – utworzona na podstawie zbiorów Biblioteki,
  • Katalog czasopism i serii wydawniczych,

 

ZAPRASZAMY

PRACOWNICY
mgr Tomasz Mrówka
mgr Justyna Banaś

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

maj 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 maja 2023 2 maja 2023 3 maja 2023 4 maja 2023 5 maja 2023 6 maja 2023 7 maja 2023
8 maja 2023 9 maja 2023 10 maja 2023 11 maja 2023 12 maja 2023 13 maja 2023 14 maja 2023
15 maja 2023 16 maja 2023 17 maja 2023 18 maja 2023 19 maja 2023 20 maja 2023 21 maja 2023
22 maja 2023 23 maja 2023 24 maja 2023 25 maja 2023 26 maja 2023 27 maja 2023 28 maja 2023
29 maja 2023 30 maja 2023 31 maja 2023 1 czerwca 2023 2 czerwca 2023 3 czerwca 2023 4 czerwca 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia