Przejdź do treści

Dla nauczyciela akademickiego

Praca nauczyciela, w tym nauczyciela akademickiego niesie wiele wyzwań. Poniżej znajdziecie Państwo ciekawe i przydatne raporty, informacje o projektach, podręcznikach czy bazach danych, które mogą być przydatne w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych w kształceniu akademickim.

– międzynarodowy projekt e³Cases

W Instytucie Geografii realizowany jest projekt, którego celem jest podniesienie poziomu kształcenia w szkolnictwie wyższym z zakresu zarządzania w biznesie, stosując studia przykładowe (cese study) w innowacyjny sposób, bo uczenie się odbywa się w środowisku online. Konieczność podjęcia badań z tego zakresu, wynika w szczególności z analizy istniejących studiów przypadków, które są zorientowane na praktykę, ale mają niewystarczającą obudowę pedagogiczno-dydaktyczną. Ponadto, do tej pory w nauczaniu uniwersyteckim stosuje się jedynie kilka podejść do nauczania i uczenia się, promujących kompetencje międzykulturowe w zakresie wykorzystania nowoczesnych mediów, na które od dłuższego czasu jest zapotrzebowanie, ze względu na cyfryzację i szybki rozwój dzisiejszego świata, w szczególności w celu zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie.

Z tego powodu, oprócz części badawczej, w wyniku realizacji projektu e³Cases powstały trzy kluczowe produkty:

a)      12 merytorycznych, zorientowanych na praktykę studiów przypadku, z obudową pedagogiczno-dydaktyczną, które można wykorzystać w całej Europie;

b)      podręcznik pt. „Jak opracować stadium przypadku biznesowego z uwzględnieniem metod i wyników badań pedagogicznych”;

c)       podręcznik planowania pracy zdalnej (online) pt. „Jak wykorzystać w kształceniu studia przypadków biznesowych ze wsparciem technologiami cyfrowymi” do wykorzystania online, opracowanych przez międzynarodowy zespół z różnych krajów w ramach projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz wypracowanymi dokumentami. Szczegóły znajdują się tutaj: https://ig.up.krakow.pl/innovating-learning-online-environments-using-business-case-studies-in-higher-education-e3cases/

Aktualności