Przejdź do treści

Drugiego stopnia (2-letnie)

opiekun: dr Kinga Krzesiwo
starosta roku: Klaudia Nalepa (klaudia.nalepa@student.up.krakow.pl) i Natalia Pytel (natalia.pytel1@student.up.krakow.pl)

Propozycja problematyki prac magisterskich realizowanych od 2 semestru:
Seminarium dr hab. Danuty Piróg, prof. UP
Seminarium dra hab. Mariusza Szuberta, prof. UP
Seminarium dr hab. inż. Wandy Wilczyńskiej-Michalik, prof. UP
Seminarium dr hab. Anny Wolskiej, prof. UP
Seminarium dr hab. Bożeny Wójtowicz, prof. UP
Seminarium dra hab. Michała Żemły, prof. UP

opiekun: dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
starosta roku: Paweł Zębik (pawel.zebik@student.up.krakow.pl)
Z-ca Starosty Aleksandra Nędza (aleksandra.nedza@student.up.krakow.pl)

opiekun: dr Sławomir Dorocki
starosta roku: Magdalena Madeja (magdalena.madeja@student.up.krakow.pl)

INFORMACJE OGÓLNE

Harmonogram

Jak zalogować się do systemów informatycznych w UP? – krótka instrukcja

Stypendia i pomoc materialna

Domy studenckie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Pomoc materialna i sprawy bytowe – samorząd studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów w Instytucie Geografii w roku akademickim 2020/2021:

  • Patryk Mazur (5 rok, gospodarka przestrzenna)
  • Jakub Pałucki (3 rok, gospodarka przestrzenna)
  • Gabriela Jurowaty (1 rok, geografia)
  • Wojciech Brzyski (2 rok mgr, gospodarka przestrzenna)

Aktualności