Przejdź do treści

Drugiego stopnia (2-letnie)

Opiekun: dr Rafał Kroczak
pok. 473,
tel. 12 662 62 70,
e-mail: rafal.kroczak@up.krakow.pl

harmonogram

opiekun: dr Franciszek Mróz,
pok. 526,
tel. 12 662 62 60,
e-mail: franciszek.mroz@up.krakow.pl

harmonogram

Opiekun: dr Łukasz Quirini-Popławski
tel: +48 126626264
pok: 430
e-mail: lukasz.quirini-poplawski@up.krakow.pl
———————-

harmonogram

Propozycje tematyki prac dyplomowych magisterskich (realizowanych na seminariach od 2 semestru):

seminarium magisterskie – dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP
seminarium magisterskie – dr hab. J. Szmańda, prof. UP
seminarium magisterskie – dr hab. W. Piontek, prof. UP
seminarium magisterskie – dr hab. A. Kwiatek Sołtys, prof. UP

Aktualności