Przejdź do treści

Drugiego stopnia (2-letnie)

INFORMACJE OGÓLNE

Harmonogram

Jak zalogować się do systemów informatycznych w UP? – krótka instrukcja

Stypendia i pomoc materialna

Domy studenckie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Pomoc materialna i sprawy bytowe – samorząd studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów w Instytucie Geografii w roku akademickim 2020/2021:
1. Wojciech Brzyski (wojciech.brzyski@student.up.krakow.pl)
2. Patryk Mazur (patryk.mazur@up.krakow.pl)
3. Barbara Bugajska (barbara.bugajska1@student.up.krakow.pl)

Aktualności