Przejdź do treści

DYPLOMOWANIE

Działania podejmowane by podnosić jakość kształcenia w Instytucie Geografii związane są również z systematyczną pracą związaną z procesem dyplomowania.

Zespół ds. dyplomowania przygotowuje koncepcję i uaktualnia zarówno procedurę dyplomowania, jak i koordynuje przygotowanie zagadnień do egzaminów dyplomowych obowiązujących w Instytucie Geografii.


 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej i procedury składania prac dyplomowych znajdują się na stronach Centrum Obsługi Studenta (tutaj).


Obowiązująca w Instytucie Geografii od 2019/2020 roku procedura obejmuje dokumenty:

Procedura dyplomowania w Instytucie Geografii UP

Wymogi do przygotowania pracy dyplomowej

Warunki zaliczenia seminarium

Załącznik 1 oświadczenie

Załącznik 2 oświadczenie

Załącznik 3 oświadczenie

Załącznik 4 Opinia dotycząca pracy dyplomowej

Wzór strony tutyłowej

Recenzja pracy dyplomowej – wzór_(od_maja_2020)

Procedura dyplomowania_zalecenia dotyczące recenzji

Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym – Jednolity System Antyplagiatowy

 


Zgodnie z obowiązującą procedurą dyplomowania podczas egzaminu dyplomowego każdy dyplomant otrzymuje 4 pytania (2 z zakresu studiów oraz 2 z zakresu pracy).

Zagadnienia do egzaminów dyplomowych obejmują efekty uczenia się zawarte w programie studiów dla każdego z kierunków (z zakresu studiów).

Przygotowane zagadnienia do egzaminów dyplomowych z zakresu studiów uchwalane są przez Radę Instytutu, a następnie publikowane na stronie internetowej Instytutu, nie później niż przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywać się będą egzaminy dyplomowe danego rocznika na kierunku:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja drugiego stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja pierwszego stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku geografia drugiego stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku geografia pierwszego stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku gospodarka przestrzenna drugiego stopnia


 

Zaświadczenie dla uzyskania materiałów potrzebnych do napisania pracy dyplomowej


W skład zespołu ds. dyplomowania Instytutu Geografii w latach 2020/2021-2023-2024 wchodzą:

 • z ramienia Rady JK na kierunku geografia:
  prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
  dr inż. Joanna Korzeniowska
  dr Bartłomiej Pietras

 

 • z ramienia Rady JK na kierunku gospodarka przestrzenna:
  prof. UP dr hab. Wojciech Piontek
  Prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
  prof. UP dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik

 

 • z ramienia Rady JK na kierunku turystyka i rekreacja:
  prof. UP dr hab. Mariusz Szubert
  prof. UP dr hab. Michał Żemła
  dr Piotr Dolnicki
  dr inż. Witold Warcholik

Na początku każdego roku akademickiego zespół przygotowuje harmonogram prac na dany rok.

Aktualności