Przejdź do treści

DYPLOMOWANIE

Działania podejmowane by podnosić jakość kształcenia w Instytucie Geografii związane są również z systematyczną pracą związaną z procesem dyplomowania.

Zespół ds. dyplomowania przygotowuje koncepcję i uaktualnia zarówno procedurę dyplomowania, jak i koordynuje przygotowanie zagadnień do egzaminów dyplomowych obowiązujących w Instytucie Geografii.


Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej i procedury składania prac dyplomowych znajdują się na stronach Centrum Obsługi Studenta (tutaj).


Obowiązująca w Instytucie Geografii od 2019/2020 roku procedura obejmuje dokumenty:

Procedura dyplomowania w Instytucie Geografii UP (nowe: styczeń 2022)

Wymogi do przygotowania pracy dyplomowej

Zalecenia dotyczące prac inżynierskich na gospodarka przestrzenna

Warunki zaliczenia seminarium

Załącznik 1 oświadczenie

Załącznik 2 oświadczenie

Załącznik 3 oświadczenie

Załącznik 4 Opinia dotycząca pracy dyplomowej

Wzór strony tutyłowej

Recenzja pracy dyplomowej – wzór_(od_maja_2020)

Procedura dyplomowania_zalecenia dotyczące recenzji

Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym – Jednolity System Antyplagiatowy


Zgodnie z obowiązującą procedurą dyplomowania podczas egzaminu dyplomowego każdy dyplomant otrzymuje 4 pytania (2 z zakresu studiów oraz 2 z zakresu pracy).

Zagadnienia do egzaminów dyplomowych obejmują efekty uczenia się zawarte w programie studiów dla każdego z kierunków (z zakresu studiów).

Przygotowane zagadnienia do egzaminów dyplomowych z zakresu studiów uchwalane są przez Radę Instytutu, a następnie publikowane na stronie internetowej Instytutu, nie później niż przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywać się będą egzaminy dyplomowe danego rocznika na kierunku:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku „geografia”, studia II stopnia; specjalność geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz geografia nauczycielska (bez przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu) obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja, studia II stopnia; specjalność turystyka kulturowa oraz turystyka biznesowa obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022.

Zagadnienia_do_egzaminu_dyplomowego na kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia_obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

Zagadnienia_do_egzaminu_dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja I stopnia_obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

Zagadnienia_do_egzaminu_dyplomowego_na kierunku geografia I stopnia

Zagadnienia_do_egzaminu_dyplomowego_na kierunku gospodarka przestrzena I stopnia obowiązujęce od roku akademickiego 2021/2022


Zaświadczenie dla uzyskania materiałów potrzebnych do napisania pracy dyplomowej


W skład zespołu ds. dyplomowania Instytutu Geografii w latach 2020/2021-2023-2024 wchodzą:

 • z ramienia Rady JK na kierunku geografia:
  prof. UP dr hab. Danuta Piróg
  prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
  dr inż. Joanna Korzeniowska
  dr Bartłomiej Pietras
 • z ramienia Rady JK na kierunku gospodarka przestrzenna:
  prof. UP dr hab. Wojciech Piontek
  Prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
  prof. UP dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik
 • z ramienia Rady JK na kierunku turystyka i rekreacja:
  prof. UP dr hab. Mariusz Szubert
  prof. UP dr hab. Michał Żemła
  dr Piotr Dolnicki
  dr inż. Witold Warcholik

Na początku każdego roku akademickiego zespół przygotowuje harmonogram prac na dany rok.

Aktualności