EDUKACJA GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?

dydaktyka2019

ZAKŁAD DYDAKTYKI GEOGRAFII
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Komisja Edukacji Geograficznej PTG

 

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

CEL KONFERENCJI:
Zmiany związane z reformą systemu edukacji trwają. Nauczyciele geografii wkładają wiele wysiłku w to, aby efektywnie realizować założenia podstawy programowej i czynić geografię przedmiotem przyjaznym, wartościowym, lubianym oraz przydanym współczesnemu uczniowi. Słowo „poszukiwanie” jest obecnie kluczem do charakterystyki codziennych działań profesjonalnego nauczyciela. Nauczyciele poszukują innowacyjnych metod i środków dydaktycznych, źródeł informacji i najnowszych treści, które objaśniają zmiany wynikające z postępu w geografii jako nauce. Poszukują sposobów skutecznych komunikowania się z uczniem. Wreszcie poszukują możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego po to, aby sprostać postawionym przed nimi zadaniom. Dlatego kształcenie poszukujące stawiamy jako myśl przewodnią konferencji.

Wybór problematyki jest także odpowiedzią na potrzeby, jakie zdecydowana większość Uczestników zeszłorocznej edycji naszej konferencji wyraziła w ankiecie kończącej obrady. My – jako pracownicy uczelni pedagogicznej i dydaktycy geografii – odpowiadając na takie zapotrzebowanie – staramy się wesprzeć nauczycieli, często naszych absolwentów różnego typu studiów, we wdrażaniu kolejnych etapów reformy. Podczas obrad na kształcenie poszukujące spojrzymy wieloaspektowo.

Uwzględnione będą kwestie metodyczne, czyli metody i formy pracy z uczniem, umożliwiające konstruowanie rzetelnej i trwałej wiedzy oraz umiejętności i postaw, w tym metody stosowane w terenie. Dyskusji poddane zostaną aspekty psychologiczne, zwłaszcza kanały i sposoby skutecznego komunikowania się z dzisiejszym uczniem oraz kwestie pragmatyki zawodowej.

MIEJSCE OBRAD: Instytut Geografii, ul. Podchorążych 2
ROZPOCZĘCIE: 7 czerwca (piątek), godz. 11.00
ZAKOŃCZENIE: 8 czerwca (sobota), godz. 13.00

REJESTRACJA:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji prosimy o:

 • wypełnienie e-formularza, dostępnego tutaj: e-FORMULARZ 
 • lub pobranie formularza tutaj: KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA, wypełnienie i odesłanie pocztą elektroniczną na adres: edugeo@up.krakow.pl. 
 • lub pocztą tradycyjną na adres Sekretarza konferencji:

dr Agnieszka Świętek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2; 30-084 Kraków
(dopisek: Konferencja: Edukacja geograficzna)

KOSZTY UCZESTNICTWA i WAŻNE TERMINY
Koszty uczestnictwa:

 • Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (obejmuje udział w przerwach kawowych, obiedzie, kolacji,
  w szkoleniu z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu geografii).
 • Opłatę konferencyjną należy przesyłać do 10.05.2019 r. na konto nr:
  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: DK-321, imię i nazwisko uczestnika.

Ważne terminy:

 • przesłanie karty zgłoszenia: do 15.04.2019 r. przedłużone do 5 maja 2019 r. 
 • przesłanie opłaty konferencyjnej: do 10.05.2019 r.;
 • rozpoczęcie konferencji: 7 czerwca (piątek), godz. 11.00;
 • zakończenie konferencji: 8 czerwca (sobota), godz. 13.00.

RAMOWY PLAN KONFERENCJI
Piątek 7 czerwca:

 • 11.00: uroczyste otwarcie konferencji;
 • 11.30 – 12.30: wykłady plenarne (cz. I);
 • 12.30-13.00: przerwa kawowa;
 • 13.00-15.00: wykłady plenarne (cz. II);
 • 15.15 – 16.00: obiad;
 • 16.00 – 18. 00: sesja wykładowo-warsztatowa i posterowa;
 • 19.00: uroczysta kolacja.

Sobota 8 czerwca

 • 10.00- 13.00: wykład wprowadzający i warsztaty terenowe: technologie informacyjne w nauczaniu geografii; 
 • 13.00: pożegnalna kawa, zakończenie konferencji, wręczenie zaświadczeń.

Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony po 15 maja 2019 r.

ORGANIZATORZY

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji: Zakład Dydaktyki Geografii, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Komitet naukowy: prof. UP dr hab. Danuta Piróg (przewodnicząca); dr hab. Joanna Angiel (UW); prof. dr Christian Fridrich; prof. UG dr hab. Maria Groenwald; dr hab. Adam Hibszer (UŚ); doc. Eduard Hofmann; prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, doc. Cristiano Pesaresi; prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska; prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski; doc. PhD. Dagmar Popjakova; dr Tatjana Resnik Planinc; prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat; dr Agnieszka Świętek; prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz.

Komitet organizacyjny: dr Agnieszka Świętek (sekretarz), mgr Anna Banias, mgr Monika Borgiasz-Stepaniuk, mgr Agnieszka Gil, mgr Agnieszka Gniewek-Rup,  dr Paweł Kroh, mgr Remigiusz Pacyna, dr Roksana Zarychta.

Uwaga! Uczestnicy konferencji proszeni są o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym zakresie.

Aktualności