Przejdź do treści

Efekty uczenia się

Ważnym zadaniem w ramach stałego podnoszenia jakości kształcenia w Instytucie Geografii jest kompletowanie, weryfikacja  i archiwizacja  efektów uczenia się.

Każdy z prowadzących (koordynatorów) dany kurs zobowiązany jest do przekazania efektów uczenia się  wg poniższego harmonogramu:

 • dla kursów prowadzonych w semestrze zimowym  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 10 lutego danego roku,
 • dla kursów prowadzonych w semestrze letnim  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 15 września danego roku.

 

Efekty uczenia się należy przekazać odpowiednio do któregoś z członków zespołu ds. weryfikacji i archiwizacji efektów uczenia się:

 • dla kursów prowadzonych na kierunku geografia efekty uczenia się należy złożyć u:
  Prof. UP dr hab. Anny Wolskiej
  Dr Karola Augustowskiego
  Mgra inż. Szymona Kowalika

 

 • dla kursów prowadzonych na kierunku gospodarka przestrzenna efekty uczenia się należy złożyć u:
  Dr Mariusza Cembruch-Nowakowskiego
  Mgr Agnieszki Gil

 

 • dla kursów prowadzonych na kierunku turystyka i rekreacja efekty uczenia się należy złożyć u:
  na I stopniu:
  Dr Kamili Ziółkowskiej-Weiss
  Dr Małgorzaty Zdon-Korzeniowskiej
  Dr Piotra Dolnickiego
 • na II stopniu:
  Dr Pawłowi Krohowi
  Dr Kindze Krzesiwo.

 

Zebrane i zweryfikowane efekty uczenia się są zarchiwizowane w Instytucie Geografii.

 

W Uniwersytecie obowiązuje dla efektów zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego Procedura potwierdzania efektów uczenia się w  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie .

 

Aktualności