Przejdź do treści

GEOGRAFIA – ćwiczenia terenowe

Harmonogram ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2018/2019

Regulamin ćwiczeń terenowych    1 rok geografii I stopnia

   Regionalne ćwiczenia terenowe

Wyżyna Małopolska i Śląsko-Krakowska
1 dzień Wyżyna Śląska (1. semestr)
3 dni Wyżyna Małopolska i Krakowsko-Częstochowska (2 semestr, 27-29.05 2019)

Koordynator: mgr inż. Szymon Kowalik (szymon.kowalik@up.krakow.pl)
Prowadzący: mgr inż. Szymon Kowalik, dr Bartłomiej Pietras, dr Piotr Raźniak
Program ćwiczeń

  Przedmiotowe ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej (łącznie 9 dni, maj/czerwiec 2019)
Koordynator: dr Dorota Chmielowska (dorota.chmielowska@up.krakow.pl)
*meteorologia i klimatologia (3 dni, maj/czerwiec 2019)
Prowadzący: dr Bartłomiej Pietras
Program

*geomorfologia (3 dni, maj/czerwiec 2019)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Joanna Zawiejska, dr Dorota Chmielowska
Program

*hydrologia (3 dni, maj/czerwiec 2019)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Józef Żychowski, dr Paweł Krąż, mgr Karol Witkowski
Program

Ćwiczenia terenowe z topografii (2 dni, maj/czerwiec 2019)
Koordynator: dr Roksana Zarychta (roksana.zarychta@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Roksana Zarychta, dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Program 

Ćwiczenia terenowe z geologii /Geology field classes (4 dni, maj/czerwiec 2019)
Koordynator: mgr inż. Szymon Kowalik (szymon.kowalik@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk, dr Anna Chrobak, mgr inż. Szymon Kowalik 
Program    2 rok geografii I stopnia

  Regionalne ćwiczenia terenowe 

Karpaty/Carpatian Mts – Field Classes in Regional Geography (5 dni, semestr 2, 03-07.06.2019)Koordynator: dr Dorota Chmielowska (dorota.chmielowska@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Dorota Chmielowska, dr Tomasz Padło
Program

   Przedmiotowe ćwiczenia terenowe 

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej/Socio-Economic Geography Field Trips (semestr 4, maj/czerwiec 2019)
Koordynator: dr Anna Winiarczyk-Raźniak (anna.winiarczyk-razniak@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Anna Winiarczyk-Raźniak, dr Piotr Wilczyński, dr Piotr Raźniak

Program    3 rok geografii I stopnia

  Regionalne ćwiczenia terenowe

Pojezierza i Pobrzeża Bałtyku (6 dni, 20-25.05.2019)
Koordynator:  prof. UP dr hab. Jacek Szmańda (Jacek.szmanda@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Jacek Szmańda, dr Karolina Smętkiewicz
Program

    Przedmiotowe ćwiczenia terenowe

Zintegrowane zajęcia terenowe – spec. geografia z przyrodą (15 godzin, maj/czerwiec 2019
Koordynator: prof. UP dr hab. Danuta Piróg (danuta.pirog@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Danuta Piróg, prof. UP dr hab. Joanna Zawiejska
Program
      1 rok geografii II stopnia  

     Regionalne ćwiczenia terenowe

Sudety /Sudetes Mts – field classes in regional geography (5 dni, 3-7.06.2019)
Koordynator: dr Krzysztof Wiedermann (Krzysztof.wiedermann@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP dr. hab. Krzysztof Bąk, dr Krzysztof Wiedermann
Program

    Przedmiotowe ćwiczenia terenowe

Terenowe ćwiczenia z geografii fizycznej (5 dni, 27-31 maja 2019 r. )
Koordynator: prof. UP dr hab. Tomasz Bryndal (tomasz.bryndal@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP dr hab. Józef Kukulak,
                        dr Paweł Krąż, mgr Karol Witkowski
Program: Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym ze studentami na początku maja 2019 r.

Terenowe ćwiczenia z geografii społeczno-ekonomicznej (5 dni, maj/czerwiec 2019)
Koordynator: dr Łukasz Quirini-Popławski (lukasz.quirini-poplawski@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Tomasz Padło, dr Łukasz Quirini-Popławski
Program      2 rok geografii II stopnia 

     Regionalne ćwiczenia terenowe

Wyżyna Lubelska, Bieszczady (4 dni, 27-30.05.2019)
Koordynator: prof. UP prof. UP dr hab. Sławomir Kurek (slawomir.kurek@up.krakow.pl)
Prowadzący: prof. UP prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, dr Rafał Kroczak
Informacje

    Przedmiotowe ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe – spec. Zarządzanie środowiskiem geograficznym (15 godz., semestr 3)Koordynator: dr Joanna Korzeniowska (joanna.korzeniowska@up.krakow.pl)
Prowadzący: dr Joanna Korzeniowska
Program

Aktualności