Przejdź do treści

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

Od 1 października 2021 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o przyznanie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022. Stypendium ministra, to oczywiście inny rodzaj stypendium, niż bardziej dostępne stypendium rektora przyznawane u nas na Uczelni. Zachęcam jednak do przeanalizowania osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych Państwa studentów i proszę zaproponować osobom, które wg Państwa mają szansę uzyskać stypendium ministra, aby złożyły stosowny wniosek.

Wniosek studenta powinien być pozytywnie zaopiniowany na odrębnym piśmie przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora Instytutu. Zeskanowaną do pdf. pisemną opinię dyrekcji instytutu, student powinien przesłać na skrzynkę mailową Działu Spraw Studenckich i Karier: stypendia@up.krakow.pl w terminie do 15 października 2021 r.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. W celu zarejestrowania wniosku konieczne jest posiadanie konta w systemie ZSUN/OSF. Konto dla studenta, który chce złożyć wniosek, zakłada pracownik Działu Spraw Studenckich i Karier. Dlatego osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra, proszę o wcześniejszy kontakt z Działem Spraw Studenckich i Karier, e-mail: stypendia@up.krakow.pl. Tylko wnioski złożone przez system będą rozpoznawane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Wnioski składa wyłącznie rektor uczelni lub osoba przez niego upoważniona. Proszę zatem, żeby zainteresowane osoby zarejestrowały kompletny wniosek w systemie ZSUN/OSF do dnia 15 października 2021 r., co zagwarantuje, że wszystkie wypełnione wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu ich składania przez JM Rektora.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Karier pod adresem:

https://stypendia.up.krakow.pl/2021/09/17/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2021-2022/


Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP 1 października 2021 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia.

Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 


Regulamin studiów (nowy 2019 r.)

 


Zarządzenie Prorektora ds. Rozwoju w sprawie systemu poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (w załączniku).


Informacja Zespołu ds. Personalizacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

Szanowni Studenci, 

W celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek i długiego oczekiwania na podbicie legitymacji, prosimy o przynoszenie legitymacji grupowo przez starostę roku. Dostarczone przez Was legitymacje w takim systemie będą krócej oczekiwały na podbicie. Starostowie będą obsługiwani poza kolejką i z nimi będą uzgadniane terminy odbioru legitymacji. Dla starostów jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 


Organizacja kursu Ochrona własności intelektualnej 

Regulamin  zajęć w ramach lektoratówregulamin – lektoraty

Aktualności