Przejdź do treści

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Oferta zatrudnienia dla studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów kierunku Turystyka i rekreacja – BT Barbara Travel


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska » NABÓR NA STANOWISKO PRACY: KOORDYNATOR / KIEROWNIK W ZESPOLE ds. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚIP) – 1 ETAT


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska » NABÓR NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE ds. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚIP) – 1 ETAT

 


Rekrutacja na stanowisko Recepcjonisty w Hotelu Swing


Egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie A1 dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja” odbędzie się w formie zdalnej w dniu 26 maja 2022 roku (czwartek) od godziny 10:00 do godziny 11:00.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej na kierunkach prowadzonych przez Instytut Geografii w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022


Zarządzenie 1/2021 Dyrektora Instytutu Geografii w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych


Zarządzenie Dyrektora Instytutu Geografii 2/2020 w sprawie: limitu niedoborów punktowych przy wpisach warunkowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022


 

Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 


Regulamin studiów (nowy 2021 r.)


Zarządzenie Prorektora ds. Rozwoju w sprawie systemu poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (w załączniku).


Informacja Zespołu ds. Personalizacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

Szanowni Studenci, 

W celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek i długiego oczekiwania na podbicie legitymacji, prosimy o przynoszenie legitymacji grupowo przez starostę roku. Dostarczone przez Was legitymacje w takim systemie będą krócej oczekiwały na podbicie. Starostowie będą obsługiwani poza kolejką i z nimi będą uzgadniane terminy odbioru legitymacji. Dla starostów jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 


Organizacja kursu Ochrona własności intelektualnej 

Regulamin  zajęć w ramach lektoratówregulamin – lektoraty

Aktualności