INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 


Regulamin studiów (nowy 2019 r.)


Slajd1 (1)Wakacyjne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Studium Nauki Języka Polskiego zaprasza na wakacyjne kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących lub podejmujących studia w Polsce od przyszłego roku akademickiego. Kursy odbywają się w lipcu i we wrześniu. 

Kontakt i więcej szczegółów
na stronie Instytutu Filologii Polskiej.REKRUTACJA na wyjazdy w celu odbycia praktyk zagranicznych
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy w celu odbycia praktyk dla studentów naszego Uniwersytetu na rok akademicki 2019/2020. W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

 Dla zakwalifikowanych wyjazdy mogą rozpocząć się już w te wakacje, od 01 lipca 2019!

więcej: https://bwm.up.krakow.pl/erasmus-praktyki/rekrutacja/Szanowni Państwo studenci. 

Dotarła do Instytutu informacja o naborze instruktorów w Ogrodzie Doświadczeń im.  Stanisława Lema (załącznik). 

Informujemy także o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w referacie inwestycji i remontów – wydziału mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Krakowa. Szczegóły oferty  znajdują się na stronie Urzędu Miasta. Zapraszamy do zapoznania się. Rekrutacja na studia w ramach programu ERASMUS+

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.
Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020. 

Dokumenty oraz zasady dostępne na naszej stronie internetowej:
https://bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2019-2020/


Zarządzenie Prorektora ds. Rozwoju w sprawie systemu poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (w załączniku).PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY LICENCJACKIEJ/INŻYNIERSKIEJ/MAGISTERSKIEJ/PODYPLOMOWEJ

Wszyscy studenci ostatnich lat studiów proszeni są o zapoznanie się ze sposobem postępowania w procesie dyplomowania zamieszczonej na stronie Wydziału Geograficzno-Biologicznego

Zarządzenie w sprawie udostępniania prac dyplomowych.

Procedura antyplagiatowa:  

Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym – Jednolity System Antyplagiatowy (studenci wypełniają załącznik nr 1 – przed złożeniem pracy do kontroli antyplagiatowej)

potwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z drukowaną: oświadczenie autora pracy dyplomowej


Informacja Zespołu ds. Personalizacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

Szanowni Studenci, 

W celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek i długiego oczekiwania na podbicie legitymacji, prosimy o przynoszenie legitymacji grupowo przez starostę roku. Dostarczone przez Was legitymacje w takim systemie będą krócej oczekiwały na podbicie. Starostowie będą obsługiwani poza kolejką i z nimi będą uzgadniane terminy odbioru legitymacji. Dla starostów jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 


Organizacja kursu Ochrona własności intelektualnej 

Pisma kierowane przez Studentów do Dziekana Wydziału Geograficzno-Biologicznego lub Dyrektora Instytutu Geografii

muszą spełniać formalne wymogi dokumentu urzędowego. Należy je zatem napisać wg podanych wzorów.
Proszę liczyć się z odmową przyjęcia pisma nie spełniającego wymogów formalnych.


Regulamin  zajęć w ramach lektoratówregulamin – lektoraty

Aktualności