Przejdź do treści

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKACH PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT GEOGRAFII W SESJI LETNIEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021


Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2019/2020.

Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2019/2020, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursu (tutaj).

do 31 marca 2021 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

  • I miejsce – nagroda 5.000 zł
  • II miejsce- nagroda 3.000 zł
  • III miejsce- nagroda 2.000 zł

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

  • I miejsce – nagroda 10.000 zł
  • II miejsce- nagroda 7.000 zł
  • III miejsce- nagroda 5.000 zł

 

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o popularyzację informacji na temat trwającego Konkursu. W załączeniu przekazujemy również elektroniczną wersję plakatu oraz ulotki, które można wykorzystać do promocji.

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie konkursnaprace.stat.gov.pl.

 


Oferta pracy dla absolwenta na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu – udział w grancie NCN Opus. Szczegóły w załączniku (tutaj).

 


Konkurs Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego uprzejmie informuje, że w 2021 r. odbędzie się XXXVII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii.

Komplet materiałów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r. Szczegółowe wytyczne znajdą Państwo w załączniku (tutaj).


 

Informacja na temat aktualnych możliwości zakwaterowania w domach studenckich

 


Informujemy o otwarciu konkursu na opracowanie koncepcji logotypu Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i jest konkursem koncepcyjnym skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Prace należy złożyć do 31 marca 2021 r. w siedzibie Unii Uczelni pod adresem:

Collegium Geographicum
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, pokój: 101
61-680 Poznań

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS LOGO UNII UCZELNI” lub przesłać pocztą na ww. adres.

Formularze i regulamin konkursu znajdują się w załączonych plikach:

Regulamin konkursu na logo Unii
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.


HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ NA KIERUNKACH PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT GEOGRAFII W SESJI ZIMOWEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021


Terminarz zjazdów w roku akademickim  2020/2021


Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 


Regulamin studiów (nowy 2019 r.)

 


Zarządzenie Prorektora ds. Rozwoju w sprawie systemu poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (w załączniku).


Informacja Zespołu ds. Personalizacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

Szanowni Studenci, 

W celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek i długiego oczekiwania na podbicie legitymacji, prosimy o przynoszenie legitymacji grupowo przez starostę roku. Dostarczone przez Was legitymacje w takim systemie będą krócej oczekiwały na podbicie. Starostowie będą obsługiwani poza kolejką i z nimi będą uzgadniane terminy odbioru legitymacji. Dla starostów jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 


Organizacja kursu Ochrona własności intelektualnej 

Regulamin  zajęć w ramach lektoratówregulamin – lektoraty

Aktualności