Przejdź do treści

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Zawiadomienia o publicznych obronach prac doktorskich z zakresu geografii na Wydziale Geograficzno-Biologicznym:W dniu 21 czerwca 2017 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Michała Apollo (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie); pt. Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów); streszczenie pracy 

 • promotor: prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk (Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej)
 • recenzent: dr hab. Urszula Myga-Piątek (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski) – recenzja 
 • recenzent: prof. dr hab Maciej Jędrusik (Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Warszawski) – recenzja

 W dniu 31 maja 2017 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Semczuka (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) pt. Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego streszczenie pracy 

 • promotor: prof. dr hab. Witold Wilczyński (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • recenzent: dr hab. Paweł Czapliński (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński) – recenzja 
 • recenzent: dr hab Andrzej Zborowski (Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński) – recenzja


W dniu 21 grudnia 2016 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Witolda Juchy (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie); pt.  Zmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji; streszczenie pracy 

 • promotor: prof. dr hab. Roman Soja (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • recenzent: prof. dr hab. Paweł Jokiel (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński) – recenzja 
 • recenzent: prof. dr hab. Jan R. Olędzki (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet M. Kopernika) – recenzja


W dniu 23 listopada 2016 r. w sali 110N o godz. 9.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Hajdukiewicz (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie); pt. Zmiany hydromorfologicznej jakości rzek polskich w Karpatach od drugiej połowy XIX wieku; przykłady zmian w różnej skali czasowej i przestrzennej; streszczenie pracy 

 • promotor: dr hab. Bartłomiej Wyżga (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 • recenzent: dr hab. inż Tomasz Okruszko (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – recenzja 
 • recenzent: dr hab. inż. Dariusz Ciszewski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – recenzja


W dniu 21 września 2016 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Chmielowskiej (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie); pt. Poligeneza glin na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej; streszczenie pracy 

 • promotor: dr hab. Józef Kukulak (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • recenzent: dr hab. Piotr Gębica (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – recenzja 
 • recenzent: dr hab. Barbara Woronko (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski) – recenzja


 

Zawiadomienia o publicznych obronach prac doktorskich w innych instytucjach:

mgr Alicja Bonk – Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: The varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland): process study, sediment chronology and potential for paleoenvironmental reconstructions over the last millenniumZaproszenie-na-6-stycznia-2017

mgr Anna Żemła-Siesicka – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu: Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej w Beskidzie ŚląskimZaproszenie-na-17-stycznia-2017

 

 

Aktualności