Przejdź do menu Przejdź do treści

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Zawiadomienia o publicznych obronach prac doktorskich z zakresu geografii na Wydziale Geograficzno-Biologicznym:W dniu 21 czerwca 2017 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Michała Apollo (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie); pt. Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów); streszczenie pracy 

 • promotor: prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk (Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej)
 • recenzent: dr hab. Urszula Myga-Piątek (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski) – recenzja 
 • recenzent: prof. dr hab Maciej Jędrusik (Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Warszawski) – recenzja

 W dniu 31 maja 2017 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Semczuka (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) pt. Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego streszczenie pracy 

 • promotor: prof. dr hab. Witold Wilczyński (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • recenzent: dr hab. Paweł Czapliński (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński) – recenzja 
 • recenzent: dr hab Andrzej Zborowski (Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński) – recenzja


W dniu 21 grudnia 2016 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Witolda Juchy (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie); pt.  Zmiany przestrzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena możliwości ich renaturyzacji; streszczenie pracy 

 • promotor: prof. dr hab. Roman Soja (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • recenzent: prof. dr hab. Paweł Jokiel (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński) – recenzja 
 • recenzent: prof. dr hab. Jan R. Olędzki (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet M. Kopernika) – recenzja


W dniu 23 listopada 2016 r. w sali 110N o godz. 9.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Hajdukiewicz (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie); pt. Zmiany hydromorfologicznej jakości rzek polskich w Karpatach od drugiej połowy XIX wieku; przykłady zmian w różnej skali czasowej i przestrzennej; streszczenie pracy 

 • promotor: dr hab. Bartłomiej Wyżga (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 • recenzent: dr hab. inż Tomasz Okruszko (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – recenzja 
 • recenzent: dr hab. inż. Dariusz Ciszewski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – recenzja


W dniu 21 września 2016 r. w sali 110N o godz. 10.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Chmielowskiej (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie); pt. Poligeneza glin na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej; streszczenie pracy 

 • promotor: dr hab. Józef Kukulak (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • recenzent: dr hab. Piotr Gębica (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – recenzja 
 • recenzent: dr hab. Barbara Woronko (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski) – recenzja


 

Zawiadomienia o publicznych obronach prac doktorskich w innych instytucjach:

mgr Alicja Bonk – Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: The varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland): process study, sediment chronology and potential for paleoenvironmental reconstructions over the last millenniumZaproszenie-na-6-stycznia-2017

mgr Anna Żemła-Siesicka – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu: Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej w Beskidzie ŚląskimZaproszenie-na-17-stycznia-2017

 

 

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

marzec 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 lutego 2023 28 lutego 2023 1 marca 2023 2 marca 2023 3 marca 2023(1 event)

Kategoria: GeneralKonferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

4 marca 2023(1 event)

Kategoria: GeneralKonferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

5 marca 2023
6 marca 2023 7 marca 2023 8 marca 2023 9 marca 2023 10 marca 2023 11 marca 2023 12 marca 2023
13 marca 2023 14 marca 2023 15 marca 2023 16 marca 2023 17 marca 2023 18 marca 2023 19 marca 2023
20 marca 2023 21 marca 2023 22 marca 2023 23 marca 2023 24 marca 2023 25 marca 2023 26 marca 2023
27 marca 2023 28 marca 2023 29 marca 2023 30 marca 2023 31 marca 2023 1 kwietnia 2023 2 kwietnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia