Przejdź do treści

Innovating online learning environments: using business case studies in higher education (e3Cases)

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus Plus nr 2018-1-DE01-KA203-004220 (1.09.2018-31.08.2021). Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action Type: Strategic Partnerships for higher education.

Uczestnicy projektu:
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2018-31.08.2019, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2019-31.08.2020, wykonawca); dr Agnieszka Świętek (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.09.2020-31.08.2021, wykonawca), wykonawcy: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał.

Partnerzy: 
Uniwersytet w Kolonii (Niemcy; lider projektu), Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy).

Prezentacja projektu:
Głównym celem projektu „Innowacyjne środowiska uczenia się online: wykorzystanie studiów przypadków biznesowych w szkolnictwie wyższym” (e³Cases) jest podniesienie poziomu kształcenia w szkolnictwie wyższym z zakresu zarządzania w biznesie, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań, za pomocą studiów przypadku. Konieczność podjęcia badań z tego zakresu, wynika w szczególności z analizy istniejących studiów przypadków, które są wysoce zorientowane na praktykę, ale mają niewystarczającą obudowę pedagogiczno-dydaktyczną. Ponadto, do tej pory w nauczaniu uniwersyteckim stosuje się jedynie kilka podejść do nauczania i uczenia się, promujących kompetencje międzykulturowe w zakresie wykorzystania nowoczesnych mediów, na które od dłuższego czasu jest zapotrzebowanie, ze względu na cyfryzację i szybki rozwój dzisiejszego świata, w szczególności w celu zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie.

Z tego powodu, oprócz części badawczej, w wyniku realizacji projektu e³Cases powstaną trzy kluczowe produkty:

  • 12 merytorycznych, zorientowanych na praktykę studiów przypadku, z obudową pedagogiczno-dydaktyczną, które można wykorzystać w całej Europie;
  • podręcznik pt. „Jak opracować stadium przypadku biznesowego z uwzględnieniem metod i wyników badań pedagogicznych”;
  • podręcznik planowania pracy zdalnej (online) pt. „Jak wykorzystać w kształceniu studia przypadków biznesowych ze wsparciem technologiami cyfrowymi” do wykorzystania online, opracowanych przez międzynarodowy zespół z różnych krajów w ramach projektu.

Główna strona projektu: https://www.e3cases.uni-koeln.de/en/
Newsletter projektu: https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/e3cases-news


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Aktualności