Przejdź do treści

INSTYTUCJE I FIRMY

Instytut Geografii podejmuje szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z instytucjami i przedsiębiorstwami.

Współpraca ma zróżnicowany charakter, lecz najczęściej związana jest ze stałą współpracą w ramach praktyk zawodowych, w oparciu o specjalne porozumienia o współpracy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje i firmy! 

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Dyrektorem Instytutu Geografii – dr Wiolettą Kilar (wioletta.kilar@up.krakow.pl)

Współpraca w ramach porozumień

Instytut Geografii podejmuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w ramach zawieranych porozumień z instytucjami i przedsiębiorstwami, które wspomagają Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach, poprzez opiniowanie przygotowywanych programów i planów studiów oraz poszczególnych kursów.

Dotychczas podpisano umowy o współpracy z:

 • APOGEO Sp. z o.o. w Krakowie
 • Biuro Podróży Connect Travel Renata Ród,
 • Centrum Wspinaczkowe Forteca Sp. Jawna w Krakowie,
 • GEO-SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 • Patrycja Litwicka-Grześkowiak Animator,
 • Praktyki Studenckie w Krakowie,
 • SHH Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • SmallGIS Sp. z o.o.,
 • Solne Miasto w Wieliczce,
 • The Tree Travel w Warszawie,
 • Urząd Gminy Liszki,
 • Urząd Statystyczny w Krakowie,
 • Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint,
 • Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie – Gmina Miejska Kraków,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Współpraca w ramach praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe są nieodłącznym elementem planu studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, a także geografia.

Szczegóły organizacji praktyk zawodowych można znaleźć tutaj.

Instytucje i firmy, z którymi Instytut Geografii podpisał umowę o współpracy są szczególnie rekomendowane do odbywania praktyk zawodowych.

 

Współpraca podczas realizacji zajęć (kursów)

Realizacja niektórych kursów na poszczególnych kierunkach i ich specjalnościach związana jest potrzebą współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, która odbywa się poprzez zapraszanie na zajęcia gości reprezentujących różne instytucje i firmy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas jednostkowych spotkań lub odbywaniem części zajęć poza Uczelnią. 

Aktualności