Przejdź do treści

Europejski Projekt SUSEN (Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools)

Europejski projekt SUSEN (ang. Sustainable Entrepreneurship A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools, „Zrównoważona przedsiębiorczość” –  odkrywanie idei z wykorzystaniem gry dla szkół gimnazjalnych) realizowany jest przez konsorcjum składające się z sześciu partnerów:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Zakłady: Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Dydaktyki Geografii (Polska),
  • Uniwersytet Koblenz-Landau (Niemcy) – lider projektu,
  • Environmental Academy (Wielka Brytania),
  • CVO Antwerpen (Belgia),
  • Universytet Pedagogiczny w Freiburgu (Niemcy),
  • Associazione Seed (Szwajcaria).

W ramach realizacji projektu tworzona jest m.in. gra dydaktyczna PowerPlayer. Jest to gra dla uczniów w wieku 12-14 lat z przewodnikiem online, wprowadzającą zagadnienia tzw. „zrównoważonej” (ang. sustainable) przedsiębiorczości.

PowerPlayer to więcej niż gra. To nowoczesny pakiet dydaktyczny, który zawiera nie tylko strategiczną grę dla uczniów, ale także przewodnik online oraz pakiet instruktażowy dla nauczycieli. Gra ma na celu wprowadzenie koncepcji zrównoważonej przedsiębiorczości w atrakcyjnej formie uczniom wieku 12-14 lat, poprzez podejmowanie decyzji biznesowych w zakresie wykorzystania źródeł energii. Gra łączy tradycyjne poznawanie treści  na lekcji z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki czemu uczenie się staje się bardziej efektywne.

Gra PowerPlayer jest jest dostępna bezpłatnie w wersji polskiej (a także angielskiej niemieckiej, włoskiej i flamandzkiej) na stronie www.powerplayer.info. Zawiera ona pakiet wspierający nauczyciela, materiały do gry oraz pomocnik internetowy. Od grudnia 2015 do  lutego 2016 roku, nauczyciele szkół ponadpodstawowych pilotowali grę PowerPlayer w całej Europie. W oparciu o ich doświadczenie, została opracowana ostateczna wersja gry, która jest dostępna od końca 2016 roku.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o pilotażu gry PowerPlayer lub chcesz być poinformowany, kiedy gra zostanie udostępniona, zapisz się do newslettera na stronie www.susen-game.eu lub skontaktuj się poprzez e-mail z zespołem polskim projektu (susen@up.krakow.pl).

Więcej o projekcie i grze PowerPlayer: www.susen-game.eu

Aktualności