Przejdź do treści

O INSTYTUCIE

Instytut Geografii  Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej mieści  się na IV i V piętrze głównego budynku uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. 

Od ponad 70 lat prowadzimy studia na kierunku geografia (licencjackie i magisterskie), a od wielu lat także na kierunkach: turystyka i rekreacja (studia licencjackie i magisterskie), gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie i magisterskie) i ochrona środowiska (studia inżynierskie wspólnie z Instytutem Biologii). Prowadzimy także studia doktoranckie w zakresie geografii oraz studia podyplomowe z geografii, przedsiębiorczości i geoinformacji w edukacji. Łącznie kształcimy ok. 700 studentów.

Instytut  zatrudnia ok. 80 pracowników  naukowo-dydaktycznych,  w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 6 pracowników administracyjnych i technicznych.

Pracownicy Instytutu prowadzą wiele prac badawczych będąc autorami licznych publikacji  naukowych, popularno-naukowych  i  podręczników. Instytut jest wydawcą czterech tytułów czasopism naukowych.

Posiadamy duży księgozbiór w Bibliotece Geograficzno-Biologicznej, bogate Zbiory Kartograficzne (tradycyjne i cyfrowe) i pracownie naukowo-dydaktyczne (technik komputerowych i GIS, geologiczną i ochrony środowiska).

Jesteśmy corocznie organizatorami konferencji naukowych z zakresu geografii i przedsiębiorczości.

Współpracujemy z licznymi uczelniami w Europie w zakresie programu Erasmus+, a także posiadamy umowy partnerskie z uczelniami pozaeuropejskimi (np. w Meksyku, Kenii czy Nepalu). W obu przypadkach nasi studenci wyjeżdżają na semestralne studia do różnych krajów, a my przyjmujemy w tym czasie studentów zagranicznych.

Historię Instytutu Geografii do roku 2010 i prowadzone przez pracowników badania naukowe przedstawia nasza publikacja: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pdf 1,9 MB). 

Instytut wydaje coroczne sprawozdania z działalności naukowo-dydaktycznej w formie książkowej i elektronicznej, które można znaleźć na stronie: http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=3931.

Aktualności