Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Geografii Fizycznej

inne katedry

Kierownik

 

Pracownicy

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

Doktoranci

 • mgr Grzegorz Bubniak
 • mgr Tomasz Gawlik  
 • Agata Pyrda 

 

Badania naukowe

Wiodącym kierunkiem naukowo-badawczym jest rola struktury geologicznej w modelowaniu rzeźby obszarów górskich i wyżynnych. Badania prowadzone są w Karpatach fliszowych, kotlinach przedgórskich i na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej.

Prace badawcze dotyczą również: holoceńskiej transformacji stoków w Beskidach Zachodnich, wpływu powodzi na przekształcanie dolin rzecznych w Karpatach i na ich przedpolu, abrazji okruchów skalnych w rzekach beskidzkich, współczesnych procesów w strefie brzegowej zbiorników retencyjnych, antropopresji na terenach górskich i krasu na Wyżynie Częstochowskiej.

 

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich (przykładowo)

 • zależność rzeźby od budowy geologicznej;
 • modelowanie rzeźby przez współczesne procesy erozyjno-denudacyjne;
 • antropogeniczna transformacja rzeźby terenu;
 • abiotyczne obiekty dydaktyczne i przyrodnicze.

 

Zajęcia dydaktyczne (kursy)

 • geomorfologia
 • geografii fizycznej kontynentów i oceanów
 • kartografia i topografia,
 • GIS,
 • biogeografia,
 • podstawy geografii dla studentów biologii
 • ćwiczenia terenowe z kartografii i topografii, geomorfologii
 • regionalne ćwiczenia terenowe w Karpatach
 • seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie

inne katedry

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia