Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

inne katedry

Kierownik

 

Pracownicy

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

Badania naukowe

Prace badawcze pracowników Katedry koncentrują się głównie na zagadnieniach społeczno-gospodarczych dotyczących stanu i przemian w zakresie układów demograficznych, społeczno-gospodarczych, regionalnego zróżnicowania sieci miejskiej, wielofunkcyjnego rozwoju wsi na obszarach górskich i konsekwencji procesów transformacji w odniesieniu do Polski, jej mezo- i makroregionów, ze szczególnym uwzględnieniem Karpat, a także regionów świata, przede wszystkim w odniesieniu do państw i regionów Europy.

W ostatnim okresie sporo miejsca zajmują prace dotyczące problematyki starzenia się ludności w Polsce i Europie, oraz badania nad społecznymi uwarunkowaniami w krajach Ameryki Łacińskiej, także pod kątem metropolizacji i urbanizacji. Opracowania z tego zakresu mają nie tylko charakter poznawczy, ale także metodologiczny i prognostyczny. Pracownicy Katedry uczestniczą także w badaniach dotyczących problematyki geografii turystycznej.

 

Tematyka prac magisterskich (przykładowo)
 • monografie społeczno-gospodarcze małych i średnich miast oraz gmin wiejskich
 • problemy gospodarki rolnej i budownictwa wybranych gmin
 • problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
 • procesy urbanizacji w wybranych regionach Polski i świata
 • kształtowanie się i współczesne przeobrażenia wybranych ośrodków przemysłowych południowej Polski
 • aktywizacja turystyczna wybranych obszarów południowej Polski
 • słownik krajoznawczo-osadniczy wybranych obszarów województwa małopolskiego
 • procesy demograficzne i zmiany struktur demograficzno – społecznych w wybranych regionach i krajach świata
 • procesy demograficzne i zmiany struktur demograficzno – społecznych w wybranych regionach Polski
 • atrakcyjność turystyczna wybranych regionów na świecie
 • waloryzacja turystyczna wybranych regionów w Polsce

 

Zajęcia dydaktyczne (kursy)
 • geografia ekonomiczna
 • geografia społeczna oraz procesy ludnościowe
 • geografia osadnictwa i geografia miast
 • geografii rolnictwa
 • geografia ekonomiczna Polski
 • GIS
 • geografia regionalna Europy i krajów pozaeuropejskich
 • geografia polityczna
 • seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie
 • ćwiczeń terenowych z geografii społeczno-ekonomicznej
 • ćwiczenia regionalne na Wyżynach, Wybrzeżu, w Sudetach i Karpatach

inne katedry

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia