Przejdź do treści

Jakość kształcenia – GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
na lata 2017/2018-2019/2020

 • dr Wioletta Kilar – przewodniczący Zespołu
 • dr Monika Płaziak (na czas urlopu w zastępstwie dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla) – koordynator ds. Jakości Kształcenia
 • prof. UP dr hab. Wojciech Piontek
 • prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
 • prof. UP dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik
 • dr Monika Borowiec-Gabryś
 • dr Agnieszka Brzosko-Sermak
 • dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
 • dr Sławomir Dorocki
 • dr Monika Płaziak
 • dr Łukasz Quirini-Popławski
 • dr  Karolina Smętkiewicz
 • dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
 • dr Paweł Struś
 • dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
 • dr Mirosław Wójtowicz
 • mgr Agnieszka Gil

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku gospodarka przestrzenna, proszę przesłać
najpóźniej do 1 października br.
 na adres: gpjakosc@up.krakow.pl.


Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna


Aktualności