Przejdź do treści

Jakość kształcenia – TURYSTYKA I REKREACJA

Kierunkowa Rada ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
na lata 2017/2018-2019/2020

 • dr Franciszek Mróz – przewodniczący Rady
 • dr Wioletta Kilar – zastępca dyrektora ds. Kształcenia i Studenckich
 • prof. UP dr hab. Michał Żemła
 • dr Anna Delekta
 • dr Robert Faracik
 • dr Anna Kolasińska
 • dr Paweł Kroh
 • dr Kinga Krzesiwo
 • dr Magdalena Kwiek
 • dr Joanna Fidelus-Orzechowska
 • dr Piotr Raźniak
 • dr Renata Rettinger
 • dr Matylda Siwek
 • dr inż. Witold Warcholik
 • dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 • dr Kamila Ziółkowska-Weiss

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku turystyka i rekreacja, proszę przesłać na adres: tirjakosc@up.krakow.pl.


Harmonogram prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja


Aktualności