Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursów (sylabusy)  przygotowywane są w Instytucie Geografii dla każdego z kursów realizowanych w danym semestrze.
Wg poniższego harmonogramu każdy z prowadzących jest zobowiązany do przesłania aktualnej karty prowadzonego (koordynowanego) przez siebie kursu. W przypadku, kiedy dany kurs prowadzony jest przez kilku prowadzących, wówczas  kartę kursu przesyła koordynator.

  • dla kursów prowadzonych w semestrze zimowym  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 24 września danego roku, tj. na tydzień  przed rozpoczęciem semestru zimowego
  • dla kursów prowadzonych w semestrze letnim  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 15 lutego danego roku, tj. na tydzień  przed rozpoczęciem semestru  letniego.

 

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku geografia (1 i 2 stopnia) należy przesyłać na adres: geografiajakosc@up.krakow.pl

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku turystyka i rekreacja (1 i 2 stopnia), należy przesyłać na adres: tirjakosc@up.krakow.pl

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku gospodarka przestrzenna (1 i 2 stopnia), należy przesyłać na adres: gpjakosc@up.krakow.pl

 

Przesłane karty każdorazowo są sprawdzane i weryfikowane pod względem formalnym przez członków rad kierunkowych, co jest koordynowane przez członków zespołu ds. weryfikacji kart kursów dla kierunków prowadzonych przez Instytutu Geografii, na który składają się:

  • koordynator na kierunku geografia – dr Dorota Chmielowska;
  • koordynator na kierunku gospodarka przestrzenna – dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla;
  • koordynator na kierunku turystyka i rekreacja  – dr Anna Kolasińska.

 

Po sprawdzeniu kart są one kompletowane przez koordynatora i zamieszczane niezwłocznie na stronie internetowej Instytutu.

Aktualności