Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursów (sylabusy)  przygotowywane są w Instytucie Geografii dla każdego z kursów realizowanych w danym semestrze.
Wg poniższego harmonogramu każdy z prowadzących jest zobowiązany do przesłania aktualnej karty prowadzonego (koordynowanego) przez siebie kursu. W przypadku, kiedy dany kurs prowadzony jest przez kilku prowadzących, wówczas  kartę kursu przesyła koordynator.

  • dla kursów prowadzonych w semestrze zimowym  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 24 września danego roku, tj. na tydzień  przed rozpoczęciem semestru zimowego
  • dla kursów prowadzonych w semestrze letnim  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 15 lutego danego roku, tj. na tydzień  przed rozpoczęciem semestru  letniego.

 

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku geografia (1 i 2 stopnia) należy przesyłać na adres: geografiajakosc@up.krakow.pl

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku turystyka i rekreacja (1 i 2 stopnia), należy przesyłać na adres: tirjakosc@up.krakow.pl

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku gospodarka przestrzenna (1 i 2 stopnia), należy przesyłać na adres: gpjakosc@up.krakow.pl

 

Przesłane karty każdorazowo są sprawdzane i weryfikowane pod względem formalnym przez członków rad kierunkowych, co jest koordynowane przez członków zespołu ds. weryfikacji kart kursów dla kierunków prowadzonych przez Instytutu Geografii, na który składają się:

  • koordynator na kierunku geografia – dr Dorota Chmielowska;
  • koordynator na kierunku gospodarka przestrzenna – dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla;
  • koordynator na kierunku turystyka i rekreacja  – dr Anna Kolasińska.

 

Po sprawdzeniu kart są one kompletowane przez koordynatora i zamieszczane niezwłocznie na stronie internetowej Instytutu.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2022

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 listopada 2022 29 listopada 2022 30 listopada 2022 1 grudnia 2022 2 grudnia 2022 3 grudnia 2022 4 grudnia 2022
5 grudnia 2022(1 event)

Kategoria: General38. Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego"

6 grudnia 2022(1 event)

Kategoria: General38. Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego"

7 grudnia 2022 8 grudnia 2022 9 grudnia 2022 10 grudnia 2022 11 grudnia 2022
12 grudnia 2022 13 grudnia 2022 14 grudnia 2022 15 grudnia 2022 16 grudnia 2022 17 grudnia 2022 18 grudnia 2022
19 grudnia 2022 20 grudnia 2022 21 grudnia 2022 22 grudnia 2022 23 grudnia 2022 24 grudnia 2022 25 grudnia 2022
26 grudnia 2022 27 grudnia 2022 28 grudnia 2022 29 grudnia 2022 30 grudnia 2022 31 grudnia 2022 1 stycznia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia