Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Karty kursów (sylabusy)  przygotowywane są w Instytucie Geografii dla każdego z kursów realizowanych w danym semestrze.
Wg poniższego harmonogramu każdy z prowadzących jest zobowiązany do przesłania aktualnej karty prowadzonego (koordynowanego) przez siebie kursu. W przypadku, kiedy dany kurs prowadzony jest przez kilku prowadzących, wówczas  kartę kursu przesyła koordynator.

  • dla kursów prowadzonych w semestrze zimowym  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 24 września danego roku, tj. na tydzień  przed rozpoczęciem semestru zimowego
  • dla kursów prowadzonych w semestrze letnim  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 15 lutego danego roku, tj. na tydzień  przed rozpoczęciem semestru  letniego.

 

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku geografia (1 i 2 stopnia) należy przesyłać na adres: geografiajakosc@up.krakow.pl

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku turystyka i rekreacja (1 i 2 stopnia), należy przesyłać na adres: tirjakosc@up.krakow.pl

Karty kursów, które będą odbywały się na kierunku gospodarka przestrzenna (1 i 2 stopnia), należy przesyłać na adres: gpjakosc@up.krakow.pl

 

Przesłane karty każdorazowo są sprawdzane i weryfikowane pod względem formalnym przez członków rad kierunkowych, co jest koordynowane przez członków zespołu ds. weryfikacji kart kursów dla kierunków prowadzonych przez Instytutu Geografii, na który składają się:

  • koordynator na kierunku geografia – dr Dorota Chmielowska;
  • koordynator na kierunku gospodarka przestrzenna – dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla;
  • koordynator na kierunku turystyka i rekreacja  – dr Anna Kolasińska.

 

Po sprawdzeniu kart są one kompletowane przez koordynatora i zamieszczane niezwłocznie na stronie internetowej Instytutu.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia