Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr letni 2019/2020

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie) STUDIA STACJONARNE, semestr letni

Geomorfologia regionalna
Globalne zmiany środowiska przyrodniczego
Krajoznawstwo
Pracownia magisterska – T.Bryndal
Seminarium magisterskie 1, 2, 3 – T.Bryndal
Terenowe ćwiczenia z geografii fizycznej

SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE (nauczycielska)

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wiedzy o społeczeństwie
Samorząd terytorialny

SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Etyka życia społeczno gospodarczego
Zarządzanie przedsiębiorstwem
 
SPECJALNOŚĆ GEOMONITORING SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM GEOGRAFICZNYM

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie), semestr letni

Geografia turystyczna
Globalne systemy rezerwacyjne
Hotelarstwo
Kamień w architekturze i sztuce
Kartografia turystyczna
Narzędzia informatyczne w turystyce
Obóz turystyki aktywnej
Pedagogika czasu wolnego
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Seminarium dyplomowe 1
Socjologiczne podstawy turystyki
Społeczno ekonomieczne podstawy turystyki
Transport w turystyce
Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Turystyka religijna
Warsztaty z turyzmu
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Miasta turystyczne świata
Turystyka w Ameryce Łacińskiej
Turystyka w Basenie Morza Śródziemnego
Turystyka w Chinach Azji Wschodniej

SPECJALIZACJA ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI


SPECJALIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE

Metody statystyczne w turystyce
Projekty UE w turystyce
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

SPECJALIZACJA Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce

Metodyka pilotażu i przewodnictwa

Studia NIESTACJOMARNE


Geografia-turystyczna
Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce
Historia gospodarcza
Hotelarstwo
Kamień w architekturze i sztuce
Narzędzia informatyczne w turystyce
Obóz turystyki aktywnej
Pedagogika czasu wolnego
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Socjologiczne podstawy turystyki
Transport w turystyce
Turystyka dzieci i młodzieży
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Turystyka religijna
Warsztaty z turyzmu
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
Rekreacyjne formy animacji czasu wolnego

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Turystyka w Ameryce Łacińskiej
Turystyka w Chinach Azji Wschodniej

Aktualności