Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr zimowy 2019/2020

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA STACJONARNE
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika turystyki i rekreacji
Fizjologia pracy i wypoczynku
Historia architektury i sztuki
Krajoznawstwo
Metodologia turyzmu
Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja czasu wolnego
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Prawo w turystyce
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Psychologia
Regiony turystyczne Polski
Regiony turystyczne świata
Seminarium magisterskie 2 – M. Żemła
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka zrównoważona
Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI
Animacja społeczno-kulturalna
Obsługa klienta
Turystyka biznesowa i eventowa

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Geografia regionalna świata
Szlaki turystyczne Europy i świata
Turystyka w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

SPECJALNOŚĆ PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Metodyka pilotażu i przewodnictwa
Historia architektury i sztuki w Polsce

SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE
Komunikacja interpersonalna w biznesie
Marketing turystyczny
Obsługa klienta
Organizacja imprez turystycznych
Podstawy finansów i rachunkowości
Podstawy integracji europejskiej
Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa turystycznego
 
———————————————————————————–
TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA NIESTACJONARNE
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika turystyki i rekreacji
Historia architektury i sztuki
Krajoznawstwo
Metodologia turyzmu
Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja czasu wolnego
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Regiony turystyczne Polski
Regiony turystyczne świata
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka zrównoważona
Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI
Metodyka pracy animatora czasu wolnego
Psychologia rozwoju człowieka

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

SPECJALNOŚĆ PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Metodyka pilotażu i przewodnictwa

Aktualności