Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr zimowy 2021/2022

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA STACJONARNE

Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika turystyki i rekreacji
Hotelarstwo II
Kartografia turystyczna
Krajoznawstwo
Metodologia turyzmu
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Regiony turystyczne Polski
Regiony turystyczne świata
Seminarium dyplomowe – 2, dr hab. prof. UP Mariusz Szubert
Szkolenie Biblioteczne
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka zrównoważona
Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Geografia regionalna świata
Szlaki turystyczne
Turystyka w Azji Południowej i Południowo – Wschodniej
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI

Metodyka pracy animatora czasu wolnego

SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE

Marketing turystyczny
Obsługa klienta
Podstawy integracji europejskiej
 
———————————————————————————–
TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA NIESTACJONARNE

Ekologia i ochrona środowiska
Hotelarstwo II
Kartografia turystyczna
Krajoznawstwo
Metodologia turyzmu
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Regiony turystyczne Polski
Regiony turystyczne świata
Seminarium dyplomowe – 2, dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka w Azji Południowej i Południowo – Wschodniej
Turystyka zrównoważona
Zamki, pałace i dwory w Polsce
Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Szlaki turystyczne Europy i świata

SPECJALNOŚĆ PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE

Metodyka pilotażu i przewodnictwa

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie) STUDIA STACJONARNE, semestr zimowy

Budownictwo
Ekonomia
Ekonomika miast i regionów 1
Geodezja i Kartografia 1
Geografia kultury
Geologia stosowana
Matematyka
Ochrona krajobrazu
Oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej
Planowanie Infrastruktury Technicznej
Planowanie przestrzenne
Podstawy gospodarki przestrzennej
Podstawy przedsiębiorczości
Problemy geopolityczne współczesnego świata
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Rysunek techniczny i planistyczny
Samorząd terytorialny
Seminarium dyplomowe (inżynierskie) 1, 2, 3, dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP; dr hab. T. Bryndal, prof. UP
Seminarium dyplomowe (inżynierskie), dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium dyplomowe (inżynierskie), dr hab. inż. Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Seminarium dyplomowe (inżynierskie), Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Socjologiczne podstawy gospodarki przestrzennej
Systemy informacji geograficznej (GIS) 1
Zarządzanie projektami
Zasady projektowania
Zasoby środowiska przyrodniczego Polski

SPECJALOŚĆ GOSPODARKA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Budownictwo energooszczędne
Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

SPECJALNOŚĆ GOSPODARKA PRZESTRZENNA OBSZARÓW MIEJSKICH

Podstawy marketingu terytorialnego
Projekt zagospodarowania wybranego obszaru miasta
Rozwój demograficzny miast
Rozwój obszarów metropolitalnych
Społeczne zróżnicowanie obszarów miejskich
Zarys historii rozwoju miast

SPECJALOŚĆ ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

Demograficzne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
Rozwój regionalny i polityka regionalna

Aktualności