Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr zimowy 2020/2021

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA STACJONARNE

Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Hotelarstwo II
Ekonomika turystyki i rekreacji
Fizjologia pracy i wypoczynku człowieka
Kartografia turystyczna
Krajoznawstwo
Metodologia turyzmu
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Prawo w turystyce
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Psychologia
Regiony turystyczne Polski
Regiony turystyczne świata
Seminarium dyplomowe – 2_dr hab. M. Szuberta, prof. UP
Seminarium dyplomowe 1,2,3 dr hab.D. Piróg, prof. UP
Seminarium dyplomowe,_dr hab. S. Kurka, prof. UP
Seminarium dyplomowe dr hab. A. Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Szkolenie Biblioteczne
Transport w turystyce
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka w Azji Południowej i Południowo – Wschodniej
Turystyka zrównoważona
Zarządzanie


SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Geografia regionalna świata
Szlaki turystyczne Europy i świata
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

SPECJALNOŚĆ PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Historia architektury i sztuki w Polsce
Krajobrazy antropogeniczne Polski
Medodyka pilotażu i przewodnictwa
Zamki, pałace i dwory w Polsce

SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE
Komunikacja interpersonalna w biznesie
Marketing turystyczny
Obsługa klienta
Organizacja imprez turystycznych
Podstawy finansów i rachunkowości
Podstawy integracji europejskiej
Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa turystycznego
 
———————————————————————————–
TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA NIESTACJONARNE
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomia
Ekonomika turystyki i rekreacji
Fizjologia pracy i wypoczynku człowieka
Hotelarstwo II
Kartografia turystyczna
Krajoznawstwo
Metodologia turyzmu
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Prawo w turystyce
Psychologia
Regiony turystyczne Polski
Regiony turystyczne świata
Transport w turystyce
Turystyka kwalifikowana
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka zrównoważona
Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI
Animacja społeczno-kulturalna
Obsługa klienta
Turystyka biznesowa i eventowa

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Geografia regionalna świata
Szlaki turystyczne Europy i świata

SPECJALNOŚĆ PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Historia architektury i sztuki w Polsce
Krajobrazy antropogeniczne Polski
Medodyka pilotażu i przewodnictwa
Zamki, pałace i dwory w Polsce

Aktualności