Przejdź do menu Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr zimowy 2022/2023

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA STACJONARNE
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomika turystyki i rekreacji
Hotelarstwo II
Kartografia turystyczna
Krajoznawstwo
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy hotelarstwa
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Psychologia w rekreacji i turystyce
Regiony turystyczne świata
Seminarium dyplomowe 2 – dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Seminarium dyplomowe 2 – dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Seminarium dyplomowe 2 – dr Robert Faracik
Transport w turystyce
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka zrównoważona
Umiejętności personalne na turystycznym rynku pracy
Zarządzanie


SPECJALNOŚĆ ANIMACJA W TURYSTYCE I REKREACJI
Animacja społeczno-kulturalna
Obsługa klienta
Turystyka biznesowa i eventowa


SPECJALNOŚĆ TURYSYTKA MIĘDZYNARODOWA
Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Geografia regionalna świata
Szlaki turystyczne Europy i świata
Turystyka w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA, PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO W TURYSTYCE I REKREACJI
Psychologia rozwoju człowieka
Historia architektury i sztuki w Polsce
Metodyka pilotażu i przewodnictwa I
Metodyka pracy animatora czasu wolnego
 
———————————————————————————–
TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie) STUDIA NIESTACJONARNE
Ekologia i ochrona środowiska
Ekonomika turystyki i rekreacji
Hotelarstwo II
Kartografia turystyczna
Krajoznawstwo
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy hotelarstwa
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Regiony turystyczne świata
Seminarium dyplomowe 2 – dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Transport w turystyce
Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Turystyka kwalifikowana
Turystyka zrównoważona
Umiejętności personalne na turystycznym rynku pracy

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Geografia kultur, krajobrazy kulturowe świata
Turystyka w Azji Południowej i Południowo – Wschodniej
Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

SPECJALNOŚĆ PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Historia architektury i sztuki w Polsce
Metodyka pilotażu i przewodnictwa

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie) STUDIA STACJONARNE, semestr zimowy
Antropogeniczne przekształcenia krajobrazów naturalnych i kulturowych
Budownictwo
Ekonomia
Geodezja i kartografia 1
Geografia ekonomiczna 1
Geografia gospodarcza świata
Geografia polityczna
Matematyka
Ochrona krajobrazu
Oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej
Planowanie infrastruktury technicznej
Planowanie przestrzenne
Planowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Podstawy gospodarki przestrzennej
Podstawy planowania przestrzennego
Podstawy przedsiębiorczości
Prawoznawstwo z elementami prawa gospodarczego
Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Seminarium dyplomowe 3 Dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium dyplomowe Dr Agnieszka Brzosko-Sermak
Seminarium dyplomowe Dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Seminarium dyplomowe Dr Monika Płaziak
Seminarium dyplomowe Dr Sławomir Dorocki
Socjologiczne podstawy gospodarki przestrzennej
Systemy_informacji_geograficznej (GIS) 1
Turystyka w rozwoju gospodarczym układów przestrzennych
Zagospodarowanie przestrzenne Polski
Zagospodarowanie przestrzenne województwa małopolskiego
Zarządzanie
Rysunek techniczny i planistyczny

SPECJALNOŚĆ GOSPODARKA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII
Energetyka słoneczna
Energetyka wiatrowa
Energetyka wodna
Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Technologiczne podstawy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych


SPECJALNOŚĆ GOSPODARKA PRZESTRZENNA OBSZARÓW MIEJSKICH
Planowanie i zarządzanie rozwojem miast
Podstawy marketingu terytorialnego
Projekt zagospodarowania wybranego obszaru miasta
Rozwój obszarów metropolitalnych
Społeczne zróżnicowanie obszarów miejskich
Zagospodarowanie wybranego obszaru miastaAktualności

Kalendarz wydarzeń

marzec 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 lutego 2023 28 lutego 2023 1 marca 2023 2 marca 2023 3 marca 2023(1 event)

Kategoria: GeneralKonferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

4 marca 2023(1 event)

Kategoria: GeneralKonferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

5 marca 2023
6 marca 2023 7 marca 2023 8 marca 2023 9 marca 2023 10 marca 2023 11 marca 2023 12 marca 2023
13 marca 2023 14 marca 2023 15 marca 2023 16 marca 2023 17 marca 2023 18 marca 2023 19 marca 2023
20 marca 2023 21 marca 2023 22 marca 2023 23 marca 2023 24 marca 2023 25 marca 2023 26 marca 2023
27 marca 2023 28 marca 2023 29 marca 2023 30 marca 2023 31 marca 2023 1 kwietnia 2023 2 kwietnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia