36. Międzynarodowa Konferencja NaukowaKraków, 7-8 grudnia

Uwaga! W sytuacji utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego będzie możliwość uczestnictwa w konferencji wirtualnie (on-line) w łączności z pozostałymi uczestnikami.