Przejdź do treści

Lista pracowników

mgr Justyna Banaś

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna

justyna.banas@up.krakow.pl

mgr inż. Szymon Biały

Opiekun Zbiorów Kartograficznych

szymon.bialy@up.krakow.pl
dr  Monika Borowiec-Gabryś

dr  Monika Borowiec-Gabryś

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0001-6234-7606

monika.borowiec-gabrys@up.krakow.pl
dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski

adiunkt; Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Przesiębiorczość-Edukacja

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-9915

mariusz.cembruch-nowakowski@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Peter Čuka

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

peter.cuka@up.krakow.pl

mgr Piotr Cybul

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1714-0910

piotr.cybul@up.krakow.pl

dr  Anna Delekta

Kierownik studenckich praktyk zawodowych

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

anna.delekta@up.krakow.pl

prof. dr hab. Zbigniew Długosz

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

zbigniew.dlugosz@e.up.krakow.pl
dr  Sławomir Dorocki

dr  Sławomir Dorocki

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6083-0346

slawomir.dorocki@up.krakow.pl
 dr inż. arch. Anna Martyka, architektka IARP

dr inż. arch. Anna Martyka, architektka IARP

Adiunkt

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0001-7582-78280

anna.martyka1@up.krakow.pl

dr  Robert Faracik

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6795-7374

robert.faracik@up.krakow.pl
mgr  Agnieszka Gil

mgr  Agnieszka Gil

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0002-4101-181X

agnieszka.gil@up.krakow.pl

mgr  Agnieszka Gniewek-Rup

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych,
Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

agnieszka.gniewek-rup@up.krakow.pl

dr  Joanna Jędruszkiewicz

Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

ORCID: 0000-0003-4620-7624

joanna.jedruszkiewicz@up.krakow.pl
dr  Wioletta Kilar

dr  Wioletta Kilar

Dyrektor Instytutu Geografii, Kierownik Zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4642-4442

wioletta.kilar@up.krakow.pl
dr  Anna Kolasińska

dr  Anna Kolasińska

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6990-0128

anna.kolasinska@up.krakow.pl
dr inż.  Joanna Korzeniowska

dr inż.  Joanna Korzeniowska

Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

ORCID: 0000-0001-5636-483X

joanna.korzeniowska@up.krakow.pl

mgr inż.  Szymon Kowalik

Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

ORCID: 0000-0002-3941-6818

szymon.kowalik@up.krakow.pl
dr Paweł Krąż

dr Paweł Krąż

Katedra Geoekologii i Geoinformacji

ORCID: 0000-0002-8072-9277

pawel.kraz@up.krakow.pl
dr  Paweł Kroh

dr  Paweł Kroh

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0002-8332-7572

pawel.kroh@up.krakow.pl
dr  Kinga Krzesiwo

dr  Kinga Krzesiwo

adiunkt

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9735-9452

kinga.krzesiwo@up.krakow.pl

prof. dr hab. Józef Kukulak

Kierownik Zakładu

Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000 0001380 6680

jozef.kukulak@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Sławomir Kurek

Kierownik Katedry

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

ORCID: 0000-0002-7251-8410

slawomir.kurek@up.krakow.pl
dr hab., prof. UP Agnieszka Kwiatek-Sołtys

dr hab., prof. UP Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Kierownik Katedry Geografii Miast i Obszarów Wiejskich Kierownik Studiów Podyplomowych

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0002-7176-1910

agnieszka.kwiatek-soltys@up.krakow.pl
dr  Magdalena Kwiek

dr  Magdalena Kwiek

adiunkt

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0003-2550-9527

magdalena.kwiek@up.krakow.pl

mgr  Teresa Lasocka

KGS-E, KPiGP, KGMiOW

Instytut Geografii

teresa.lasocka@up.krakow.pl
prof. dr hab. Adam Łajczak

prof. dr hab. Adam Łajczak

Kierownik Katedry

Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

ORCID: 0000-0002-5088-4540

adam.lajczak@up.krakow.pl

mgr  Tomasz Mrówka

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna

tomasz.mrowka@up.krakow.pl
dr Franciszek Mróz

dr Franciszek Mróz

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Kształcenia i Studenckich

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6380-387X

franciszek.mroz@up.krakow.pl
mgr Monika Noviello

mgr Monika Noviello

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4634-6296

monika.noviello1@up.krakow.pl
dr  Tomasz Padło

dr  Tomasz Padło

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0002-7502-6809

tomasz.padlo@up.krakow.pl
dr hab., prof. UP Danuta Piróg

dr hab., prof. UP Danuta Piróg

Kierownik Katedry Badań nad Edukacją Geograficzną; Pełnomocnik Rektora UP ds. Programu Erasmus +

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: 0000-0001-6735-4928

danuta.pirog@up.krakow.pl
dr  Monika Płaziak

dr  Monika Płaziak

adiunkt

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0001-7455-504X

monika.plaziak@up.krakow.pl
dr  Łukasz Quirini-Popławski

dr  Łukasz Quirini-Popławski

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-3583-4916

lukasz.quirini-poplawski@up.krakow.pl
prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał

prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2232-591X

Tomasz.Rachwal@up.krakow.pl

dr  Piotr Raźniak

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

piotr.razniak@up.krakow.pl

dr  Renata Rettinger

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

renata.rettinger@up.krakow.pl

dr  Matylda Siwek

adiunkt

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0002-0487-1263

matylda.siwek@up.krakow.pl

mgr  Agata Smętek

Biblioteka Wydziału Geograficzno-Biologicznego

agata.smetek@up.krakow.pl
dr  Karolina Smętkiewicz

dr  Karolina Smętkiewicz

adiunkt / Sekretarz Redakcji Czasopisma Prace KGP PTG

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-3277-1876

karolina.smetkiewicz@up.krakow.pl
dr  Paweł Struś

dr  Paweł Struś

Kierownik Zespołu Badań Geoinformacyjnych

Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych,
Zespół Badań Geoinformacyjnych

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8970-7632

pawel.strus@up.krakow.pl
dr Agnieszka Świętek

dr Agnieszka Świętek

Kierownik praktyk pedagogicznych IG UP

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5049-6476

agnieszka.swietek@up.krakow.pl
dr hab., prof. UP Jacek Szmańda

dr hab., prof. UP Jacek Szmańda

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii

Kierownik Zespołu Badań Sedymentologicznych

ORCID: 0000-0002-4058-8334

jacek.szmanda@up.krakow.pl
dr hab., prof. UP Mariusz Szubert

dr hab., prof. UP Mariusz Szubert

Kierownik Katedry

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9776-9622

mariusz.szubert@up.krakow.pl
dr inż. arch.  Dorota Wantuch-Matla

dr inż. arch.  Dorota Wantuch-Matla

adiunkt

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-9636-4946

dorota.wantuch-matla@up.krakow.pl
dr hab. inż., prof. UP  Wanda Wilczyńska-Michalik

dr hab. inż., prof. UP  Wanda Wilczyńska-Michalik

Kierownik Katedry

Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

ORCID: 0000-0002-7620-8532

wanda.wilczynska-michalik@up.krakow.pl
dr hab., prof. UP Witold Wilczyński

dr hab., prof. UP Witold Wilczyński

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

witold.wilczynski@up.krakow.pl
dr  Karol Witkowski

dr  Karol Witkowski

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego

Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych,
Zespół Badań Sedymentologicznych

ORCID: 0000-0002-0910-9374

karol.witkowski@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Bożena Wójtowicz

Kierownik Katedry

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: 0000-0002-1487-7052

bozena.wojtowicz@up.krakow.pl
dr  Roksana Zarychta

dr  Roksana Zarychta

Adiunkt

Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3406-303X

roksana.zarychta@up.krakow.pl
dr  Małgorzata Zdon-Korzeniowska

dr  Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-4970-0310

malgorzata.zdon-korzeniowska@up.krakow.pl
dr  Kamila Ziółkowska-Weiss

dr  Kamila Ziółkowska-Weiss

Zastępca Redaktora Naukowego czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica, Przedstawiciel nauk społecznych w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencje 2017-2020 oraz 2021-2024

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6575-5314

kamila.ziolkowska-weiss@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Józef Żychowski

dr hab. prof. UP Józef Żychowski

Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

jozef.zychowski@up.krakow.pl