Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista pracowników

mgr Justyna Banaś

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna

justyna.banas@up.krakow.pl

mgr Kinga Bargieł

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: 0000-0003-1608-7289

kinga.bargiel@up.krakow.pl

dr  Monika Borowiec-Gabryś

Katedra Geodezji, Kartografii i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0001-6234-7606

monika.borowiec-gabrys@up.krakow.pl

mgr Karol Bożek

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-9350-9719

karol.bozek@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Tomasz Bryndal

Kierownik Katedry

Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0003-4953-2756

tomasz.bryndal@up.krakow.pl

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski

adiunkt / Sekretarz Redakcji Czasopisma Przesiębiorczość - Edukacja

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8443-9915

mariusz.cembruch-nowakowski@up.krakow.pl

mgr Piotr Cybul

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1714-0910

piotr.cybul@up.krakow.pl

dr  Anna Delekta

Kierownik studenckich praktyk zawodowych

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

anna.delekta@up.krakow.pl

prof. dr hab. Zbigniew Długosz

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

zbigniew.dlugosz@e.up.krakow.pl

dr  Sławomir Dorocki

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6083-0346

slawomir.dorocki@up.krakow.pl

dr  Robert Faracik

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6795-7374

robert.faracik@up.krakow.pl

mgr  Agnieszka Gil

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0002-4101-181X

agnieszka.gil@up.krakow.pl

dr Wioletta Kilar

Kierownik Zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4642-4442

wioletta.kilar@up.krakow.pl

dr  Anna Kolasińska

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6990-0128

anna.kolasinska@up.krakow.pl

dr Paweł Krąż

Katedra Geoekologii i Geoinformacji

ORCID: 0000-0002-8072-9277

pawel.kraz@up.krakow.pl

dr  Paweł Kroh

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0002-8332-7572

pawel.kroh@up.krakow.pl

dr  Kinga Krzesiwo

adiunkt

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych / Department of Tourism and Regional Studies

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9735-9452

kinga.krzesiwo@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Sławomir Kurek

Kierownik Katedry

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

ORCID: 0000-0002-7251-8410

slawomir.kurek@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Agnieszka Kwiatek-Sołtys

Kierownik Katedry Geografii Miast i Obszarów Wiejskich Kierownik Studiów Podyplomowych z geografii

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0002-7176-1910

agnieszka.kwiatek-soltys@up.krakow.pl

dr Magdalena Kwiek

adiunkt

Instytut Geografii , Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0003-2550-9527

magdalena.kwiek@up.krakow.pl

mgr  Teresa Lasocka

KGS-E, KPiGP, KGMiOW

Instytut Geografii

teresa.lasocka@up.krakow.pl

mgr  Tomasz Mrówka

Biblioteka Geograficzno-Biologiczna

tomasz.mrowka@up.krakow.pl

mgr Monika Noviello

asystent

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

monika.noviello@up.krakow.pl

dr  Tomasz Padło

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0002-7502-6809

tomasz.padlo@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Wojciech Piontek

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

wojciech.piontek@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Danuta Piróg

Kierownik Katedry Badań nad Edukacją Geograficzną

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: 0000-0001-6735-4928

danuta.pirog@up.krakow.pl

dr  Monika Płaziak

adiunkt

Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich

ORCID: 0000-0001-7455-504X

monika.plaziak@up.krakow.pl

dr  Łukasz Quirini-Popławski

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-3583-4916

lukasz.quirini-poplawski@up.krakow.pl

dr  Piotr Raźniak

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

piotr.razniak@up.krakow.pl

dr  Renata Rettinger

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

renata.rettinger@up.krakow.pl

dr  Matylda Siwek

adiunkt

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0002-0487-1263

matylda.siwek@up.krakow.pl

dr  Karolina Smętkiewicz

adiunkt / Sekretarz Redakcji Czasopisma Prace KGP PTG

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

ORCID: 0000-0002-3277-1876

karolina.smetkiewicz@up.krakow.pl

dr  Paweł Struś

Kierownik Zespołu Badań Geoinformacyjnych

Katedra Geoekologii i Geoinformacji,
Zespół Badań Geoinformacyjnych

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8970-7632

pawel.strus@up.krakow.pl

dr Agnieszka Świętek

Kierownik praktyk pedagogicznych IG UP

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5049-6476

agnieszka.swietek@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Jacek Szmańda

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii

Kierownik Zespołu Badań Sedymentologicznych

ORCID: 0000-0002-4058-8334

jacek.szmanda@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Mariusz Szubert

Kierownik Katedry

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9776-9622

mariusz.szubert@up.krakow.pl

dr inż. Wiesław Wańkowicz

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0001-8263-4717

wieslaw.wankowicz@up.krakow.pl

dr inż. arch.  Dorota Wantuch-Matla

adiunkt

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-9636-4946

dorota.wantuch-matla@up.krakow.pl

dr hab., prof. UP Witold Wilczyński

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

witold.wilczynski1@up.krakow.pl

dr  Karol Witkowski

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Katedra Ekologii i Geoinformacji
Zespół Badań Sedymentologicznych

ORCID: 0000-0002-0910-9374

karol.witkowski@up.krakow.pl

dr  Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-4970-0310

malgorzata.zdon-korzeniowska@up.krakow.pl

dr  Kamila Ziółkowska-Weiss

Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnych Badań w Turystyce; Członek Rady Naukowej Dyscypliny - Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenne; Zastępca Redaktora Naukowego czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica, Przedstawiciel nauk społecznych w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencje 2017-2020 oraz 2021-2024

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

ORCID: 0000-0001-6575-5314

kamila.ziolkowska-weiss@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Józef Żychowski

Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

jozef.zychowski@up.krakow.pl