Przejdź do treści

Pierwszego stopnia (3-letnie)

Opiekun: dr Piotr Raźniak,
Gabinet: 427,
Nr telefonu: 12 662 62 71 ,
Adres e-mail: piotr.razniak@up.krakow.pl
harmonogram

 
Specjalności nienauczycielskie do wyboru (od trzeciego semestru):

geografia fizyczna
geomonitoring
geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
geoinformacja
geoturystyka
przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
zarządzanie środowiskiem geograficznym

Opiekun: dr Agnieszka Świętek,
Gabinet: 432,
Nr telefonu: 12 662 62 52,
Adres e-mail: agnieszka.swietek@up.krakow.pl
harmonogram

Specjalności nauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

Geografia z wiedzą o społeczeństwie
Geografia z podstawami przedsiębiorczości
 
Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):

nauki o Ziemi i o środowisku
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opiekun: dr Magdalena Kwiek,
Gabinet: 537,
Nr telefonu: 12 662 62 67,
Adres e-mail: magdalena.kwiek@up.krakow.pl
harmonogram

 
Specjalności do wyboru (od trzeciego semestru):
animacja w turystyce i rekreacji
geoturystyka
pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
przedsiębiorczość w turystyce
turystyka międzynarodowa

Opiekun: dr Kinga Krzesiwo,
Gabinet: 425,
Nr telefonu: 12 662 62 49,
Adres e-mail: kinga.krzesiwo@up.krakow.pl
harmonogram

 
Specjalności do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia):

turystyka przygodowa
przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej
turystyka biznesowa
turystyka kulturowa


opiekun: mgr Agnieszka Gil,
gabinet: 426,
nr telefonu: 12 662 62 50 ,
adres e-mail: agnieszka.gil@up.krakow.pl

harmonogram

opiekun: dr Karolina Smętkiewicz
pok. 424,
tel. 12 662 62 48,
e-mail: karolina.smetkiewicz@up.krakow.pl
harmonogram

Aktualności