Przejdź do treści

Pierwszego stopnia (3-letnie)

opiekun: dr Bartłomiej Pietras
starosta roku: Adrianna Zięborak (adrianna.zieborak@student.up.krakow.pl)

harmonogram

Jak zalogować się do systemów informatycznych w UP? – krótka instrukcja

Stypendia i pomoc materialna
Domy studenckie
Informacje dla osób niepełnosprawnych

Pomoc materialna i sprawy bytowe – samorząd studentów
 
Specjalności do wyboru (od trzeciego semestru):

geografia z przyrodą (nauczycielska)
geografia fizyczna
geomonitoring
geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
geoinformacja
geoturystyka
przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
zarządzanie środowiskiem geograficznym

Instytutowa Rada Samorządu Studentów w Instytucie Geografii w roku akademickim 2020/2021:
1. Wojciech Brzyski (wojciech.brzyski@student.up.krakow.pl)
2. Patryk Mazur (patryk.mazur@up.krakow.pl)
3. Barbara Bugajska (barbara.bugajska1@student.up.krakow.pl)

Aktualności