Przejdź do treści

Pierwszego stopnia (3-letnie)

opiekun: dr Piotr Raźniak
starosta roku: Marta Glema (marta.glema@student.up.krakow.pl)

opiekun: dr Magdalena Kwiek
starosta roku: Wiktoria Lorenc (wiktoria.lorenc@student.up.krakow.pl)
 
Specjalności do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia):

turystyka przygodowa
przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej
turystyka biznesowa
turystyka kulturowa

opiekun: dr Agnieszka Brzosko-Sermak
starosta roku: Zuzanna Matuszyk (zuzanna.matuszyk@student.up.krakow.pl)

zastępca starosty: Weronika Pawlik (weronika.pawlik@student.up.krakow.pl)

opiekun: dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
starosta roku: Paweł Zębik (pawel.zebik@student.up.krakow.pl)

INFORMACJE OGÓLNE

Harmonogram

Jak zalogować się do systemów informatycznych w UP? – krótka instrukcja

Stypendia i pomoc materialna

Domy studenckie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Pomoc materialna i sprawy bytowe – samorząd studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów w Instytucie Geografii w roku akademickim 2020/2021:

  • Patryk Mazur (5 rok, gospodarka przestrzenna)
  • Jakub Pałucki (3 rok, gospodarka przestrzenna)
  • Gabriela Jurowaty (1 rok, geografia)
  • Wojciech Brzyski (2 rok mgr, gospodarka przestrzenna)


Aktualności