Przejdź do treści

Pierwszego stopnia (3-letnie)

Opiekun: dr Piotr Raźniak,
Gabinet: 427,
Nr telefonu: 12 662 62 71 ,
Adres e-mail: piotr.razniak@up.krakow.pl
harmonogram

 
Specjalności nienauczycielskie do wyboru (od drugiego roku semestru):
Geografia fizyczna – koordynator: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP,
Geomonitoring – koordynator: dr Bartłomiej Pietras,
Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej – koordynatorzy: dr Mirosław Wójtowicz;
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP,
Geografia z geoinformacją – koordynator: dr Paweł Struś,
Geografia z geoturystyką – koordynatorzy: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP, mgr Anna Chrobak,
Geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną – koordynator: mgr Monika Noviello,
Geografia z zarządzaniem środowiskiem – koordynator: dr inż. Joanna Korzeniowska.
Specjalność nauczycielska do wyboru (od drugiego roku akademickiego):
Geografia z przyrodą (studia nauczycielskie) – koordynator: dr hab. Danuta Piróg, prof. UP

Opiekun: dr Agnieszka Świętek,
Gabinet: 432,
Nr telefonu: 12 662 62 52,
Adres e-mail: agnieszka.swietek@up.krakow.pl
harmonogram

 
Specjalności nienauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):
Geografia fizyczna koordynator: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP,
Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej – koordynator: dr Mirosław Wójtowicz,
Geografia z geoturystyką – koordynator: dr hab. Krzysztof Bąk,
Geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną – koordynator: mgr Monika Noviello,
Geografia z zarządzaniem środowiskiem – koordynator: dr inż. Joanna Korzeniowska,
Geomonitoring – koordynator: dr Bartłomiej Pietras.
Specjalności nauczycielskie do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (studia nauczycielskie) – koordynator: dr Agnieszka Świętek,
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (studia nauczycielskie) – koordynator: dr Wiletta Kilar.

Opiekun: dr Magdalena Kwiek,
Gabinet: 537,
Nr telefonu: 12 662 62 67,
Adres e-mail: magdalena.kwiek@up.krakow.pl
harmonogram

 
Specjalności do wyboru (od drugiego roku akademickiego):
Animacja w turystyce i rekreacji – koordynatorzy: dr Matylda Siwek, dr Magdalena Kwiek,
Geoturystyka – koordynatorzy: dr hab. Krzysztor Bąk, prof. UP, mgr Anna Chrobak,
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce – koordynatorzy: dr Paweł Kroh, dr Witold Warcholik,
Przedsiębiorczość w turystyce – koordynator: dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska,
Turystyka międzynarodowa – koordynator: dr Mirosław Wójtowicz,
Turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej – koordynator: dr hab. Michał Żemła, prof. UP.

Opiekun: dr Kinga Krzesiwo,
Gabinet: 425,
Nr telefonu: 12 662 62 49,
Adres e-mail: kinga.krzesiwo@up.krakow.pl
harmonogram

 
.
Specjalności do wyboru (realizowane od I roku studiów II stopnia na kierunku geografia):
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej – koordynator: dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska,
Przewodnictwo i pilotaż – koordynator: dr Paweł Kroh, dr Witold Warcholik,
Turystyka przygodowa – koordynatorzy: dr Anna Delekta.

Opiekun: dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
Gabinet: 426,
Nr telefonu: 12 662 62 50 ,
Adres e-mail: dorota.wantuch-matla@up.krakow.pl
harmonogram

opiekun: mgr Agnieszka Gil,
gabinet: 426,
nr telefonu: 12 662 62 50 ,
adres e-mail: agnieszka.gil@up.krakow.pl
harmonogram

opiekun: dr Karolina Smętkiewicz
pok. 424,
tel. 12 662 62 48,
e-mail: karolina.smetkiewicz@up.krakow.pl
harmonogram

Aktualności