Przejdź do treści

Zbigniew DŁUGOSZ
Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (2001).

historia_odkryc

Spis treści:

Wprowadzenie

1HORYZONT GEOGRAFICZNY STAROŻYTNYCH CYWILIZACJI

Egipcjanie

Mieszkańcy Mezopotamii

Mieszkańcy Palestyny

Kreteńczycy

Fenicjanie i Kartagińczycy

Persowie

Grecy

Rzymianie

Mieszkańcy Indii

Chińczycy

Japończycy

2. POZNAWANIE ŚWIATA W ŚREDNIOWIECZU

Drogi pielgrzymów i kupców

Podróżnicy z Irlandii

Świat islamu

Podróżnicy żydowscy

Normanowie

Chazarowie

Rusini

Mongołowie

Chińczycy

Poselstwa i podróże misyjne Europejczyków do Azji

Włoskie odkrycia u schyłku średniowiecza

3. EPOKA WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

Portugalczycy

Hiszpanie w Nowym Świecie

Inni Europejczycy w Nowym Świecie

Początki eksploracji wnętrza Azji przez Europejczyków

4. ODKRYCIA I PIERWSZE BADANIA WNĘTRZA LĄDÓW OD XVII WIEKU

Europa

Azja

Afryka

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Południowa

5. AUSTRALIA I OCEANIA

Odkrycia hiszpańskie i portugalskie w XVI w.

Odkrycia w XVII w.

Odkrycia angielskie i francuskie w XVIII w.

Odkrycia i badania w XIX w.

6. ODKRYCIA I BADANIA OBSZARÓW POLARNYCH

Arktyka

Antarktyka

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

INDEKS PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW

 

 

 

Aktualności