Przejdź do treści

Pavel HRONČEK, Peter ČUKA, Andrej CHOMA, Lucia CHOMOVÁ, Norbert POLČÁK, Oto TOMEČEK 
Brusno. Monografia obec Svätý Ondrej nad Hronom-Brusno / Brusno. Monografia gminy Svätý Ondrej nad Hronom-Brusno
Obec, Brusno,(2004).

cuka_brusno1

Spis treści:

1. Słowo wstępne
2. Położenie gminy Brusno
3. Historia gminy
4. Środowisko przyrodnicze
5. Rozwój przestrzeni wiejskiej w gminie
6. Ludność
7. Uzdrowisko i ruch turystyczny
8. Człowiek i krajobraz
9. Struktury krajobrazu

 

Aktualności