Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Agnieszka Świętek

dr Agnieszka Świętek

Kierownik praktyk pedagogicznych IG UP

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

agnieszka.swietek@up.krakow.pl

tel: +48 126626252

pok: 432

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5049-6476

publikacje:

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/index.php?base=bib

dyżury: Konsultacje dla wszystkich studentów od 15 maja 2023: czwartek (stacjonarnie): 9:00 - 10:00; poniedziałek (on-line): 11:00 - 12:00. Konsultacje dodatkowe do 15 maja 2023 (stacjonarne i on-line) dla studentów Pracowni Dyplomowej: do sem. dr Kolasińskiej- środa 10:00-12:00; do sem. prof. Zawiejskiej- czwartek 9:00-10:00

Publikacje: ResearchGate

Agnieszka Świętek, dr nauk o ziemi w zakresie geografii, adiunkt (rozprawa doktorska nt. ”Edukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim”). Urodzona w Krakowie w 1986 roku, absolwentka studiów geograficznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z wykształcenia jest nauczycielem geografii i podstaw przedsiębiorczości. Od 2011 roku zatrudniona jako pracownik naukowo- dydaktyczny w Katedrze Badań nad Edukacją Geograficzną,  Instytutu Geografii.

Prowadzi zajęcia z m.in. Dydaktyki geografii, Dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, Edukacji regionalnej, Mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, Warsztatów geograficznych. W pracy dydaktycznej stawia na praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, skupiając się na zastosowaniu aktywizujących metod kształcenia i nowych środków dydaktycznych (m.in. technologii informacyjno- komunikacyjnych) i realizacji przez studentów zajęć w terenie w formie edukacyjnych ścieżek dydaktycznych.

Zainteresowania badawcze A. Świętek obejmują geografię społeczną oraz edukację geograficzną, międzykulturową i edukację w zakresie przedsiębiorczości. Autorka dwóch monografii naukowych: “Poziom życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim”
i “Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim” wydanych na podstawie własnych badań prowadzonych w społeczności romskiej. Współautorka podręcznika do “Ekonomii w praktyce” i poradników dla uczniów i nauczycieli: “Biznesplan krok po kroku”,
„Jak edukować dzieci romskie”. Obecnie prowadzi badania w nurcie „geografii ciszy” w zakresie otwartości kulturowej młodych dorosłych oraz percepcji zjawisk geograficznych przez uczniów i nauczycieli, a także badania nad możliwościami wdrażania strategii „kształcenia poszukującego” w edukacji geograficznej.

Wraz z prof. D. Piróg stworzyła innowacyjną koncepcję kształcenia przyszłych nauczycieli geografii GEOETOS w ramach grantu NCBiR, wdrażaną od 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym: zaprojektowała nowe plany i programy nauczycielskich studiów geograficznych,
jak i nowoczesną pracownię edukacji geograficzno – przyrodniczej dla studentów (budowa pracowni trwa).

Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku Geografia.

Kierownik praktyk pedagogicznych Instytutu Geografii kierująca szkolnymi praktykami zawodowymi studentów specjalności nauczycielskich.

Współorganizatorka cyklicznej konferencji dydaktycznej dla nauczycieli geografii „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole” wspierającej nauczycieli w przygotowywaniu się do zmian w kształceniu geograficznym wynikających z reformy oświaty w Polsce.

Recenzent zadań do kuratoryjnego Konkursu Geograficznego.

Posiada doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+: Common Goals Common Ways (polegającego na transferze dobrych praktyk edukacyjnych z Niemiec, Szkocji i Polski w zakresie kształcenia młodzieży z trudnościami edukacyjnymi do Węgier), Reaching the Lost Genaration (dotyczącego rozwoju kompetencji u młodzieży z różnych środowisk)
oraz SUSEN (dotyczącego rozwoju postawy przedsiębiorczej i ekologicznej oraz znajomości zasad zrównoważonego rozwoju u uczniów szkół podstawowych).
Obecnie pracuje w dwóch projektach międzynarodowych: Engagement&Beyond (którego celem jest wypracowanie narzędzi do podnoszenia zaangażowania nauczycieli w pracę i usprawnienia pracy szkoły) oraz E3Cases (którego celem jest opracowanie dydaktyczne metody case study i wdrożenie jej w edukację w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów).