Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Anna Chrobak-Žuffová

dyżury: Konsultacje w semestrze letnim 2022/23:
Wtorek: 13.30-15.00
UWAGA: konsultacje we wtorek 30.05 nie odbędą się. Zapraszam na dodatkowy termin w dniu 29.05 w godz. 12.00-13.30
Środa: 12.30-14.00
Dodatkowe terminy konsultacji stacjonarnych lub online po wcześniejszym umówieniu się.

Publikacje:   Google Scholar,  ResearchGate

 

Zainteresowania badawcze:
Geografia fizyczna i przyroda nieożywiona
Geologia Tatr i Podtarza
Georóżnorodność
Dziedzictwo Ziemi
Geoturystyka
GIS,
Kartografia i tworzenie map
Regiony turystyczne Polski i krajów V4

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Astronomiczne podstawy geografii
Geografia regionalna Polski (fizyczna)
Geografia fizyczna Polski
Kartografia turystyczna
Regiony turystyczne Polski
Dziedzictwo przyrodnicze
Obóz turystyki aktywnej
Regionalne ćwiczenia terenowe Sudety

Dodatkowe uprawnienia:
Przewodnik tatrzański klasy III