Przejdź do treści

dr  Łukasz Quirini-Popławski

dr  Łukasz  Quirini-Popławski

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

lukasz.quirini-poplawski@up.krakow.pl

tel: +48 126626264

pok: 430

ORCID: 0000-0002-3583-4916

publikacje:


dyżury: Konsultacje wtorek 13:00-14:30 (on-line); czwartek 11:30-13:00 (stacjonarnie) Uwaga z powodu choroby w najbliższym tygodniu konsultacje zostają odwołane

Publikacje:  Google Scholar, ResearchGate

Prowadzone zajęcia dla studentów (semestr letni, rok akademicki 2021/2022): Planowanie przestrzenne, Ekonomika miast i regionów 2, GIS w planowaniu przestrzennym miast, Smart city, Geografia ekonomiczna II, GIS w planowaniu przestrzennym, Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej, Ćwiczenia terenowe ze społeczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej

Pełnione funkcje organizacyjne: kierownik praktyk zawodowych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, sekretarz cyklicznych konferencji z problematyki przedsiębiorczości, opiekun studentów II roku kierunku Gospodarka Przestrzenna II stopnia

Zainteresowania naukowe: geografia turyzmu z szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Ukraina, planowanie przestrzenne, współczesne wyzwania transportu miejskiego, architektura uzdrowiskowa i jej przemiany