Przejdź do treści

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

Programy i plany studiów wyższych prowadzonych w Instytucie Geografii (stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na specjalności)
Aktualne plany i programy studiów udostępnione są na stronach BIP Uniwersytetu Pedagogicznego Biuletyn Informacji Publicznej | Programy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (up.krakow.pl)


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (dotyczy pierwszych roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA II stopnia (1,5-roczne studia magisterskie)

ARCHIKULTURA – EDUKATOR ARCHITEKTONICZNY studia podyplomowe (2-semestralne)


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (dotyczy drugich roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA II stopnia (1,5-roczne studia magisterskie)

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (dotyczy trzecich roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy czwartych roczników studiów)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

GEOGRAFIA III stopnia (4-letnie studia doktoranckie)


 

Przygotowywaniem i korektą programów i planów studiów zajmuje się zespół ds. programów i planów studiów, w skład którego wchodzą:

z ramienia Rady JK  na kierunku geografia:
Prof. UP dr hab. Joanna Zawiejska
Dr Rafał Kroczak
Prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał
Prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
Dr Agnieszka Świętek
Dr Mirosław Wójtowicz

z ramienia Rady JK  na kierunku gospodarka przestrzenna:
Dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
Dr Agnieszka Brzosko-Sermak
Dr Sławomir Dorocki
Dr Mirosław Wójtowicz

z ramienia Rady JK  na kierunku turystyka i rekreacja:
Dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Dr Paweł Kroh
Dr Franciszek Mróz
Dr Renata Rettinger

 

Aktualności