Przejdź do treści

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

Programy i plany studiów wyższych prowadzonych w Instytucie Geografii (stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na specjalności)


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA II stopnia (1,5-roczne studia magisterskie)

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (dotyczy pierwszych roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA II stopnia (1,5-roczne studia magisterskie)

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy drugich roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 (dotyczy trzecich roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GEOGRAFIA III stopnia (4-letnie studia doktoranckie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopnia (3,5 letnie studia inżynierskie, wspólnie z Inst. Biologii)


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 (dotyczy czwartych roczników studiów)

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA III stopnia (4-letnie studia doktoranckie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)


 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 (dotyczy roczników studiów zakończonych w 2019 r.)

GEOGRAFIA III stopnia (4-letnie studia doktoranckie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopnia (3,5 letnie studia inżynierskie, wspólnie z Inst. Biologii)

Aktualności