Przejdź do treści

PRZYRODA

Realizując misję Uniwersytetu Pedagogicznego, dbając o wysoką jakość kształcenia nauczycieli oraz kształcenia w szkołach na niniejszych stronach zgromadzono materiały przydatne nauczycielom w pracy dydaktycznej z uczniami. Podzielono je na ważniejsze akty prawne związane z procesem kształcenia, publikacje dydaktyczne pomocne w przygotowaniu ciekawych lekcji, informacje o środkach dydaktycznych (w szczególności podręcznikach), informacje o konferencjach oraz studiach, kursach i szkoleniach.

Obejmują one przedmioty, do prowadzenia których w Instytucie Geografii przygotowujemy nauczycieli na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz prowadzone są badania naukowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej.


 

Akty prawne

Środki dydaktyczne

Konferencje

Studia, kursy i szkolenia

  • Geoinformacja w edukacji – studia podyplomowe doskonalące, dwusemestralne, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć umiejętności z zakresu geoinformacji, niezbędne w realizacji nowej podstawy programowej z geografii.
  • Geografia – studia licencjackie w specjalności nauczycielskiej „geografia z przyrodą”, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć kwalifikacje do nauczania geografii i przyrody w szkole podstawowej pod warunkiem ukończenia geograficznych studiów magisterskich w specjalności nauczycielskiej; studia pozwalają na kontynuację edukacji na studiach II stopnia (magisterskich) w celu nabycia uprawnień do nauczania geografii i przyrody.
  • Kursy dla nauczycieli – oferta Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uwaga: zgodnie z nowymi przepisami prawnymi od roku 2019/2020 studia podyplomowe kwalifikacyjne (nauczycielskie) z geografii trwają 3 semestry, a uprawnienia nauczycielskie można uzyskać po ukończeniu studiów magisterskich. Oznacza to zatem konieczność ukończenia studiów magisterskich z geografii w specjalności nauczycielskiej, aby uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii i przyrody (ukończenie samych studiów licencjackich nie daje już uprawnień do nauczania w szkole podstawowej).

Aktualności