Przejdź do menu Przejdź do treści

PRZYRODA

Realizując misję Uniwersytetu Pedagogicznego, dbając o wysoką jakość kształcenia nauczycieli oraz kształcenia w szkołach na niniejszych stronach zgromadzono materiały przydatne nauczycielom w pracy dydaktycznej z uczniami. Podzielono je na ważniejsze akty prawne związane z procesem kształcenia, publikacje dydaktyczne pomocne w przygotowaniu ciekawych lekcji, informacje o środkach dydaktycznych (w szczególności podręcznikach), informacje o konferencjach oraz studiach, kursach i szkoleniach.

Obejmują one przedmioty, do prowadzenia których w Instytucie Geografii przygotowujemy nauczycieli na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz prowadzone są badania naukowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej.


 

Akty prawne

Środki dydaktyczne

Konferencje

Studia, kursy i szkolenia

  • Geoinformacja w edukacji – studia podyplomowe doskonalące, dwusemestralne, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć umiejętności z zakresu geoinformacji, niezbędne w realizacji nowej podstawy programowej z geografii.
  • Geografia – studia licencjackie w specjalności nauczycielskiej „geografia z przyrodą”, oferowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pozwalające nabyć kwalifikacje do nauczania geografii i przyrody w szkole podstawowej pod warunkiem ukończenia geograficznych studiów magisterskich w specjalności nauczycielskiej; studia pozwalają na kontynuację edukacji na studiach II stopnia (magisterskich) w celu nabycia uprawnień do nauczania geografii i przyrody.
  • Kursy dla nauczycieli – oferta Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uwaga: zgodnie z nowymi przepisami prawnymi od roku 2019/2020 studia podyplomowe kwalifikacyjne (nauczycielskie) z geografii trwają 3 semestry, a uprawnienia nauczycielskie można uzyskać po ukończeniu studiów magisterskich. Oznacza to zatem konieczność ukończenia studiów magisterskich z geografii w specjalności nauczycielskiej, aby uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii i przyrody (ukończenie samych studiów licencjackich nie daje już uprawnień do nauczania w szkole podstawowej).

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2023 29 sierpnia 2023 30 sierpnia 2023 31 sierpnia 2023 1 września 2023 2 września 2023 3 września 2023
4 września 2023 5 września 2023 6 września 2023 7 września 2023 8 września 2023 9 września 2023 10 września 2023
11 września 2023 12 września 2023 13 września 2023 14 września 2023 15 września 2023 16 września 2023 17 września 2023
18 września 2023 19 września 2023 20 września 2023 21 września 2023 22 września 2023 23 września 2023 24 września 2023
25 września 2023 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023 30 września 2023 1 października 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia